Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

Képzési esemény 2019.11.04. - Prof. Dr. habil Fenyvesi Csaba előadása

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Prof. Dr. habil Fenyvesi Csaba
egyetemi tanár
a PTE ÁJK  Büntető és Polgári Eljárásjog Tanszék
Oktatója

a Büntetőeljárás nyomozati szakának témájában
tart előadást
2019. november 04. napján (hétfőn) 9.00. - 13.00. óra között
a Református Gyülekezeti Házban  
(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám),
melyre tisztelettel meghívom.     

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 4 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.        
         
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Választási Közgyűlés eredménye (2019.08.30.)2019-09-04 14:23:09

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 2019. augusztus 30. napján megtartott Megismételt Választási Közgyűlésén a Választási Bizottság az alábbi határozatot hozta:

17/1/2019. (VIII.30.) határozat:

A Választási Bizottság megállapítja, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Közgyűlése a Regionális Fegyelmi Bizottsági Tagsági tisztségre Dr. Balogh Krisztina ügyvédet választotta meg.

Teljes hír elolvasása

SMÜK Jelölő lista a Regionális Fegyelmi Bizottsági tagsági tisztség megválasztásához 2019. augusztus2019-08-05 16:45:29

A Választási Bizottság 17/2019 számú 2019. augusztus 05. napján megtartott ülésén
számba vett ajánlások alapján
a Regionális Fegyelmi Bizottsági Tagsági tisztség megválasztására irányuló
Választási Közgyűlésére,
amely 2019. augusztus 16. napján 08.00-kor,
a megismételt közgyűlés 2019. augusztus 30-án (péntek) 08.00-kor kerül megtartásra.
A Választási Jelölő listára az alábbi személyt veszi fel:
Regionális Fegyelmi Bizottsági tagság 1 fő: Dr. Balogh Krisztina
A Választási Bizottság a jelölő listát a Választási Szabályzat 14.9 pontja alapján a területi kamara honlapján
és a kamara hivatalos helyiségével közzéteszi.

Kaposvár, 2019.08.05.

Választási Bizottság

Teljes hír elolvasása

Választási Közgyűlés 2019 augusztus2019-07-18 08:51:23

MEGHÍVÓ

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara területén bejegyzett,
aktív választójoggal rendelkező ügyvédek részére
SZÉKHELYÉN

              Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége

a Regionális Fegyelmi Bizottság 1 fő tagjának megválasztására irányuló Választási Közgyűlését
2019. augusztus 16. napján 8.00 órára
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést
2019. augusztus 30-án (pénteken) 8.00 órára hívja össze.
A megismételt Közgyűlés az Üttv. 166. § (3) bekezdése alapján a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Helyszín:   Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyisége
             (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.)

Napirend:

1.   A korelnök megnyitja a Választói Közgyűlést, bejelenti a választás megkezdését, ismerteti a szavazás rendjét, majd elrendeli a szavazást.
A szavazás kezdő időpontja: 8:15 óra, záró időpontja: 9:15
A szavazás idejére szünetet rendel el.
2.   A Választási Bizottság elnöke jelentést tesz a választásról, a választási jegyzőkönyvet és a határozatot átadja a közgyűlés elnökének.
3.   A közgyűlés elnöke ismerteti a választás eredményét
4.   SMÜK alapszabály módosítása (ellenőrző bizottság 1 elnök + 2 tagból áll)

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra.

Kérjük a Kollegákat, hogy az aktív választójoggal rendelkező ügyvédek a Közgyűlésen vegyenek részt.

A szavazás időtartama nem lehet 1 óránál rövidebb és 12 óránál hosszabb. A szavazás időtartama alatt biztosítani kell a szavazás folyamatosságának lehetőségét. A szavazás korábban lezárható, ha valamennyi választásra jogosult leadta a szavazatát. A választói közgyűlésen felszólalásnak helye nincs.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8, legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes. A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség) szükséges.

Kamara a közgyűlésnek a nem csak a tagokat érintő határozatait a honlapján nyilvánosan közzéteszi a közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül és kifüggeszti a kamara székhelyén található hirdető táblán.

                                                 Üdvözlettel:   
                                                                               Pongráczné dr. Csorba Éva
                                                                                          a kamara elnöke                                   

Teljes hír elolvasása

Választási Közgyűlés eredménye (2019.05.17.)2019-05-17 14:45:24

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 2019. május 17. napján megtartott Megismételt Választási Közgyűlésén

a Választási Bizottság az alábbi két határozatot hozta:

14/1/2019. (V.17) határozat:

A Választási Bizottság megállapítja, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Közgyűlése

a Vezető Fegyelmi Biztosi tisztségre Dr. Bencze Dénes ügyvédet választotta meg.

14/2/2019. (V.17) határozat:

A Választási Bizottság megállapítja, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Közgyűlése

a Regionális Fegyelmi Bizottsági Tagsági tisztségre Dr. Őrszigety Katalin ügyvédet választotta meg.

 

Teljes hír elolvasása

SMÜK Jelölő lista a Vezető Fegyelmi Biztosi és a Regionális Fegyelmi Bizottsági tagsági tisztség megválasztásához 2019. április2019-04-29 14:38:04

A Választási Bizottság 13/2019 számú 2019 április 26 napján megtartott ülésén
számba vett ajánlások alapján
a Vezető Fegyelmi Biztosi és a Regionális Fegyelmi Bizottsági Tagsági tisztség megválasztására irányuló
Választási Közgyűlésére,
amely 2019. május 6. (hétfő) 08.00-kor,
a megismételt közgyűlés 2019. május 17. (péntek) 14.00-kor kerül megtartásra.
A Választási Jelölő listára az alábbi személyeket veszi fel:
Vezető Fegyelmi Biztosi tisztség 1 fő: dr. Bencze Dénes
Regionális Fegyelmi Bizottsági tagság 1 fő: dr. Őrszigety Katalin
A Választási Bizottság a jelölő listát a Választási Szabályzat 14.9 pontja alapján a területi kamara honlapján és a kamara hivatalos helyiségével közzéteszi.

Kaposvár, 2019.04.29.

Választási Bizottság

Teljes hír elolvasása

Választási Közgyűlés 2019. május2019-04-16 14:59:49

MEGHÍVÓ

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége

a Vezető Fegyelmi Biztos és Regionális Fegyelmi Bizottság 1 fő tagjának megválasztására irányuló Választási Közgyűlését

2019. május 06. napján (hétfőn) 08.00 órára

a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést

2019. május17. napján (pénteken) 14.00 órára hívja össze.

A megismételt Közgyűlés az Üttv. 166. §. (3) bekezdése alapján a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 A Közgyűlés helyszíne:Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyisége, (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.)

Napirend:

         1. A korelnök megnyitja a Választói Közgyűlést, bejelenti a választás megkezdését, ismerteti a szavazás
            rendjét, majd elrendeli a szavazást.

            A szavazás kezdő időpontja: 14.15 óra, záró időpontja: 15.15 óra.

            A szavazás idejére szünetet rendel el.

      2. A Választási Bizottság elnöke jelentést tesz a választásról, a választási jegyzőkönyvet és a határozatot    
átadja a Közgyűlés elnökének

         3. Közgyűlés Elnöke ismerteti a választás eredményét

         4. Zárszó                                                             

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra.

Kérjük a Kollegákat, hogy az aktív választójoggal rendelkező ügyvédek a Közgyűlésen vegyenek részt.

A szavazás időtartama nem lehet 1 óránál rövidebb, és 12 óránál hosszabb. A szavazás időtartama alatt biztosítani kell a szavazás folyamatosságának lehetőségét. A szavazás korábban lezárható, ha valamennyi választásra jogosult leadta a szavazatát. A választói közgyűlésen felszólalásnak helye nincs.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8, legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes. A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség), szükséges.

 

Pongráczné dr. Csorba Éva                    Dr. Stier Diána
            elnök                                              titkár

Teljes hír elolvasása

Választási Közgyűlés eredménye (2019.04.12.)2019-04-16 14:49:43

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 2019. április 12. napján megtartott Megismételt Választási Közgyűlésén a Választási Bizottság az alábbi 10/1/2019. (IV.12) határozatot hozta:

A Választási Bizottság megállapítja, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Közgyűlése a Regionális Fegyelmi Bizottság tagjává Dr. Szabó Judit Anna ügyvédet választotta meg.

Teljes hír elolvasása

Választrói névjegyzék a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara vezetői fegyelmi biztos és egy fő regionális fegyelmi bizottsági tag megválasztására írt közgyűléshez 2019 május2019-04-09 15:30:14

Választrói névjegyzék a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara vezetői fegyelmi biztos és egy fő regionális fegyelmi bizottsági tag megválasztására írt közgyűléshez 2019 május

Teljes hír elolvasása