Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

16/2017. (XII. 7.) IM.r. az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról2017-12-29 10:33:12

A címbeli rendelet szövege az alábbi linkre kattintás után megjelenő lap közepétől olvasható (MK. 2017/205. számából kivonatolva)

 

>>>>    171217_igazgatasi_szolg_dij_mk205     <<<<<

Teljes hír elolvasása

MÜK tájékoztató az e-ügyintézésben 2018. évben várható változásokról - ügyvédeknek2017-11-27 09:28:24

Teljes hír elolvasása

Jogtanácsosi felvétel - helyzetjelentés (forrás: BÜK hírlevél)2017-10-12 12:45:14

Jogtanácsosi felvétel: értékes tapasztalatok a januári éles nagyüzemhez
2017. október 11.  forrás: www.bpbar.hu/hírlevél

Az egész közigazgatást próbára fogja tenni a 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsz. tv.) hatálybalépése. A törvény a cégek és a közigazgatás, valamint a közigazgatáson belüli kapcsolattartás főszabályává az e-ügyintézést teszi. A kamarai jogtanácsosi felvétel esetében ez a határidő idén október 1-jére ugrott elő, ami miatt a kamara előbb kellett, hogy kiépítse azokat a közigazgatási adatkapcsolatokat, amelyek a robotizáción alapuló, tehát az ügyfelek számára jóval gyorsabb, kényelmesebb ügyintézést kívánják szolgálni.

Tapasztalatunk szerint a közigazgatás több egysége már gond nélkül képes ún. "interoperábilis" kapcsolattartásra. Jó néhányan viszont még folyamatosan frissített excel táblában vagy más adatbázisokban tudják csak az információkat átadni. Ahol pedig ez sem működik, ott az okiratok másolatait a kamarák űrlapjára a jelentkezőknek kellett feltölteniük. Ezért - bár október 1-jén az ügyvédi kamarák jogtanácsos felvételi rendszere élessé vált - külső adatkapcsolat híján a már kitöltött és benyújtásra váró adatlapok véglegesítése még nem lehetséges. Ezzel együtt eddig a jelentkező jogtanácsosok, jogi előadók és a kamarák is jól szerepeltek a vizsgán, és nagyon bízunk abban, hogy partnerszervezeteink sem fognak megbukni. Hivatásrendünkön belül eddig minden rendben.

 

Teljes hír elolvasása

Jogtanácsosi és jogi előadói hírlevelek - 2017.IX.15-2017.X.05 (forrás: BÜK)2017-10-12 11:22:35

forrás: forrás: http://us3.campaign-archive1.com/home/?u=b21802b18f0b3680b71cff1ec&id=c9ee7ac102

Teljes hír elolvasása

MÜK tájékoztatás az OTP Bankcsoport lakossági záloghitelezési tevékenységéhez kapcsolódó eljárásának 2017. október 1-jén hatályba lépett változásáról2017-10-11 09:53:25

 

>>> Fontos kiegészítés! (2017.10.19.)

 

A bank még a következő pontosítást kéri az adásvételi szerződésekkel ill. a letéti igazolásokkal kapcsolatos dokumentumok szövegében szerepeltetni:

Az eladó a tulajdonjog átruházó nyilatkozatot (bejegyzési engedélyt) legkésőbb a kölcsön és/vagy a lakáscélú állami támogatáson/kedvezmény folyósításával egy időben a Hitelező rendelkezésére bocsátja, vagy ügyvédi letétbe helyezi, és az ügyvédi letétbe helyezés tényét a Hitelező felé igazolja. . A bejegyzési engedély ügyvédi letétbe helyezése esetén az Adósoknak azt is igazolni szükséges, hogy a letéti szerződés tartalma szerint az eladó a folyósítás tényéről haladéktalanul köteles értesíteni az eljáró ügyvédet, az eljáró ügyvéd pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a bejegyzési engedélyt a teljes kölcsönösszeg kifolyósítását követő 2 munkanapon belül benyújtja az illetékes földhivatalhoz.  A tulajdonjog bejegyzési nyilatkozat ügyvédi letétbe helyezéséről szóló igazolásokat Vevő jogosult beszerezni, és a hitel folyósításához a Hitelintézet részére benyújtani, az eljáró ügyvéd a Vevő kérésére az igazolásokat jogosult és egyben köteles kiadni.

OTP Bank Nyrt.
Kaposvár
Telefon: +36 (82) 500 127
Fax:        +36 (82) 500111

-----------------------------------------------------

 

MÜK tájékoztatás az OTP Bankcsoport lakossági záloghitelezési tevékenységéhez kapcsolódó eljárásának 2017. október 1-jén hatályba lépett változásáról >>>

Teljes hír elolvasása

A jogtanácsosi felvétel, jogi előadói nyilvántartásba vétel átmeneti szabályairól + az ügyvédjelölti és jogi előadói fogadalom szövegéről szóló MÜK Szabályzatok2017-10-04 14:07:37


A Hivatalos Értesítő idei 37. számában (VII.31.) közzétételre került a 3/2017. (VII.10.) MÜK Szabályzat "A kamarai jogtanácsosok felvételének és a jogi előadók nyilvántartásba vételének átmeneti szabályairól."

A Hivatalos Értesítő idei 37. számában (VII.31.) közzétételre került a 4/2017. (VII.10.) MÜK Szabályzat "Az ügyvédjelölti és jogi előadói fogadalom szövegéről."

Mindkét szabályzat megnyitható e honlapon is, a "Szabályzatok, törvények / MÜK Szabályzatok" menüpont alatt.

Teljes hír elolvasása

Megjelent a területi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról szóló 2/2017. (07.10.) MÜK Szabályzat2017-10-03 10:11:32

 

A Hivatalos Értesítő 2017. évi 48. számában (2017.09.29.) megjelent és az azt követő nappal hatályossá vált a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes ülésének 2/2017. (VII. 10.) sz. szabályzata a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról

 >>> 2_2017-pmt-utmutato<<<

Teljes hír elolvasása

Megjelent az új EGYSÉGES Pmt. Szabályzat egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák számára2017-10-03 09:36:47

 

megnyitható a www.smugyvedek.hu/ honlap / Szabályzatok / MÜK Szabályzatok menüpont alatt a Hivatalos Értesítő 2017. évi 48. (09.29.) számában megjelent és az azt követő nappal hatályossá vált a(z)

1/2017. (07.10.) EGYSÉGES Pmt. Szabályzat egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák számára, valamint ugyanitt a

2/2017. (07.10.) MÜK Szabályzat a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pmt. útmutató tartalmáról

Teljes hír elolvasása

Jogtanácsosi bejegyzés - aktuális tájékoztató (SMÜK)2017-09-29 09:18:24

Tájékoztató a jogtanácsosi felvételi kérelmekről


Az ügyvédi kamara 2017. október 1-jétől elektronikus eljárásban veszi fel a kamarai jogtanácsosokat és veszi nyilvántartásba a jogi előadókat.

A nyomtatvány az ugyvedikamara.hu címen elérhető 2017. október 1-től.

Kizárólag egyéni jelentkezés lehetséges, ügyfélkapus regisztrációval. Az űrlap tartalmazni fogja az elektronikus hitelesítést is, így az egyénileg megteendő nyilatkozatok és adatfeltöltések hitelesek lesznek. Csoportos regisztrációra nem lesz lehetőség. A jelentkezőknek a jelentkezéskor nem kell elektronikus aláírással rendelkezniük.

Az a jogtanácsos, aki a kérelmét 2017. október 31-ig előterjeszti, 2018. január 1-jét követően akkor is eljárhat még a korábbi jogtanácsosi jogállásának megfelelően, ha a területi kamara bármely okból nem dönt eddig a felvételéről vagy nem tudja eddig letenni az esküt.

Aki tehát 2017. november 1-jét követően terjeszti elő a kérelmét, előfordulhat, hogy 2018. januárjától nem fog tudni ügyvédi tevékenységet gyakorolni.


Érdemes előkészíteni néhány dolgot a regisztrációhoz:

- ügyfélkaput;
- szerezzenek be olyan hatósági bizonyítványt, amely igazolja, hogy az Üt. 13. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a 14. § (1) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn (igénylése a www.magyarorszag.hu  oldalon keresztül, a kézbesítést - az igénylésen ezt manuálisan rögzítve - a területi ügyvédi kamara címére: info@smugyvedek.hu kell kérni!)
- készítsék elő munkáltatójuk adószámát,
- helyezzék feltöltésre kész állapotba jogi és szakjogászi diplomájuk, szakvizsga bizonyítványuk és lakcímkártyájuk digitális másolatát.

A kamara fel fogja ajánlani, hogy engedélyük esetén kezeli TAJ számukat és adószámukat, ami későbbi igazolás-beszerzésekben, szolgálati idő igazolásoknál tapasztalataink szerint hasznos lehet. A felvételi űrlapon nyilatkozni kell arról is, hogy az elmúlt 10 éven belül volt-e valamelyik területi kamara tagja Magyarországon. A törvény szerint ugyanis nem vehető fel a kamarába az, akinek bármelyik kamarával szemben tartozása van.

A regisztrációs díjról a 12/2017. (09.29.) sz. IM. rendelet megjelent, a 2018. január 1-től hatályos kamarai tagdíjakról szóló MÜK Szabályzat 2017. novemberben fog megjelenni.

A felvételre akkor fog sor kerülni, ha a regisztrációs díjat a munkáltató (vagy ha ő nem, akkor a felvételt kérő) megfizette. Eskütételek leghamarabb novemberben várhatók, az ügyvédi tevékenységet pedig jogtanácsosként csak 2018. január 1. napjával, az eskü letételét követően lehet megkezdeni.

Szünetelő ügyvéd az Üttv. 4. § (4) alapján nem lehet kamarai jogtanácsos is. A felvételi kérelem benyújtásával a szünetelő ügyvéd tudomásul veszi, hogy a Kamara törli az ügyvédi névjegyzékből 2018. január 1-jével.

 

Teljes hír elolvasása