Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

A védő kirendelés új rendje2018-06-29 17:33:54

I. Általános tájékoztatás

Eddig a kirendelő szervek felelőssége volt, hogy kit rendelnek ki és milyen módszer alapján, a területi kamarák csak a kirendelhető és ügyeletesi védői listákat közzétételét végezték. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény értelmében 2018. július 1-jétől hatályba lép a védő kirendelés új rendje.

Az új törvény szerint a kirendelő szerv a kirendelő határozatát a területi kamarának küldi meg, aki egy órán belül választ (tájékoztatást) ad a kijelölt védőről, megadva annak elérhetőségét. A 12/2018. (VI.12.) IM rendeletre és az új kirendelési szabályzatra is figyelemmel ez a következők szerint fog működni:

 

(1) a kirendelő szervek egy központi kapcsolaton keresztül a Magyar Ügyvédi Kamarának elküldi a kirendelő határozatát,

(2) a Magyar Ügyvédi Kamara informatikai rendszere ezt fogadva a rendelkezésére álló, előzetesen a területi kamarák által feltöltött adatok alapján automatikusan kijelöli az adott területen sorrendben következő kirendelhető védőt, és

(3) a területi kamara nevében az informatikai rendszer megküldi a kijelölt védő elérhetőségét a kirendelő szervnek, aki megkísérli felvenni a kapcsolatot a kijelölt védővel.

II. Védőknek

  1. A védővel a kapcsolatot továbbra is a kirendelő szerv veszi fel, nem a területi kamara, tehát a védők szempontjából marad a megszokott eljárásrend;
  2. Aki nem rendelkezik cégkapuval, nem fog kapni kirendelést, az ügyfélkapu erre a hatósági kézbesítési célra nem alkalmas. A Magyar Ügyvédi Kamara közvetlenül is emailben értesíti a napokban mindazon ügyvédet, akinek cégkapu adatait nem tartalmazza az OÜNY.
  3. saját honlapunkról eltávolítottunk minden kirendelhető védői és ügyeletes védői listát, mert csak félreértésekhez vezetne, helyette kiküldtük a tagságnak a 2018.07.01-től hatályos védői jegyzéket és  ügyeleti védői listát.

III. Kirendelő szerveknek

(1) A kirendelő szerv ügyintézői csak a saját szervezetük által biztosított felületen (így pl. a rendőrség esetén a Robotzsaru, bíróság esetén a BIROO, ügyészség esetén az EMI program stb.) keresztül tudják elküldeni a kirendeléshez szükséges információkat a Magyar Ügyvédi Kamara hivatali kapujára.  Közvetlenül az ügyintéző által küldött információkat az automatizált rendszer nem fog tud figyelembe venni.

(2) Ha a kirendelési rendszer műszaki okokból nem érhető el (akár a kirendelő szerv hibájából, akár az internetszolgáltató, akár a MÜK vagy a NISZ Zrt. hibájából) vagy egy órán belül nem küld választ a MÜK rendszere, a kirendelő szervek a helyettes védőre vonatkozó szabályok szerint járhatnak el az eddig is megszokott módon, forrásból jelölve ki védőt.

(3) A kirendelő szervek a munkahelyi számítógépeik segítségével elérhetik a  kirendeles.magyarugyvedikamara.hu internetes oldalon a kirendelhető és ügyeletes védők mindenkor aktuális teljes listáját (nem csak a sorsolt ügyvéd adatait, hanem minden kirendelhető védő adatát, illetve az aznapra ügyeletesként beosztott védők listáját). A helyettes védőket innen is kirendelhetik. 

(A kirendeles.magyarugyvedikamara.hu oldal az ügyvédi adatok védelme érdekében más internetes címekről nem érhető el, így nem érhető el például az ügyintéző saját mobiltelefonjáról vagy otthoni számítógépéről sem, illetve olyan számítógépekről sem, amelyek nem tartoznak a kirendelő szervek központi informatikai területe által megadott hálózati címekhez, de a területi ügyvédi kamarák ügyintézői számára sem – nekik van erre saját adminisztrációs felületük.)

 

Kérjük a társszerveket, hogy se postán, se elektronikus úton ne küldjenek a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara számára kirendelő határozatot, ilyen határozat alapján a területi kamara nem jelölhet ki ügyvédet.

 

Egyéb kirendelés

A Magyar Ügyvédi Kamara csak a védői kirendelést támogatja informatikailag. A nem büntetőügybeli kirendeléseket, így az eseti gondnoki, ügygondnoki stb. kirendelésekhez nem biztosít informatikai támogatást.

A küldöttgyűlés által elfogadott új, 9/2018.(V.25.) kirendelési szabályzat közzétételre került a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján a szabályzatok között.

 

 

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR2018-03-06 15:40:13

GYÁSZHÍR
Dr. Léhmann György ügyvéd (8600 Siófok, Szűcs Menyhért u. 1.), a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja, 2018. március 1-én elhalálozott.

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke irodagondnokául 2018. március 13. napjával Dr. Esze Tamás ügyvédet (7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. Tel.: 82/414-043 és 06/30/9592-649, e-mail: iroda@ugyved-dreszetamas.hu) jelölte ki.

Teljes hír elolvasása

B400 nyomtatvány (2018. január - 13.0 verzió)2018-01-24 22:38:23

Teljes hír elolvasása

FONTOS! A KASZ-számok 24 órában már elérhetőek a Magyar Ügyvédi Kamara honlapjának keresőjében!2018-01-05 20:26:18

"...

25. Az okirati ellenjegyzés

43. § (1) Az ügyvéd és a kamarai jogtanácsos (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügyvéd) az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója, valamint a kamarai jogtanácsos munkáltatójának a kamarai szabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelő munkavállalója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot ellenjegyezheti.

(2) Az ellenjegyzett okiratot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában -

a) több oldalból álló okirat esetén folyamatos oldalszámozással kell ellátni,

b) minden oldalán a feleknek vagy arra az okiratban meghatalmazott félnek kézjegyével kell ellátnia,

c) a feleknek alá kell írniuk,

d) az ellenjegyző ügyvédnek a neve, a kamarai azonosító száma, az ellenjegyzés ténye, továbbá az ellenjegyzés helye és időpontja feltüntetése mellett alá kell írnia.

(3) Az ellenjegyző ügyvéd a papíralapú okiraton az aláírása oldalán a szárazbélyegzőjének a lenyomatát elhelyezi, az elektronikus okiratot a 18. § (1) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus aláírásával és időbélyegzővel látja el.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt követelmény alkalmazása mellőzhető, ha a papíralapú okirat lapjait az ellenjegyző ügyvéd úgy fűzi össze, hogy az az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható, illetve ha az elektronikus okiratot minden fél minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával és időbélyegzővel látja el.

(5) Ha az ügyvédi tevékenység ellátásnak olyan okirat ellenjegyzése is részét képezi, amelynek valamely szerződő fele az okiratot szerkesztő ügyvédnek az adott ügy ellátására nem adott megbízást, az okiratot szerkesztő ügyvéd az okirat aláírását megelőzően írásban köteles e felet tájékoztatni arról, hogy az ellenjegyzés az okiratot szerkesztő ügyvéddel megbízási jogviszonyt nem hoz létre. Ha a szerződő fél jogi képviselővel jár el, e tájékoztatás mellőzhető.

(6) A szerződő fél az ellenjegyző ügyvédnek az okirattal összefüggő eljárási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges képviselet ellátására meghatalmazást adhat.

..."

A KASZ-szám lekérdezése a MÜK honlapjától (link és részletek)  >>> forrás: http://magyarugyvedikamara.hu/tart/index/1/1

Teljes hír elolvasása

16/2017. (XII. 7.) IM.r. az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról2017-12-29 10:33:12

A címbeli rendelet szövege az alábbi linkre kattintás után megjelenő lap közepétől olvasható (MK. 2017/205. számából kivonatolva)

 

>>>>    171217_igazgatasi_szolg_dij_mk205     <<<<<

Teljes hír elolvasása

MÜK tájékoztató az e-ügyintézésben 2018. évben várható változásokról - ügyvédeknek2017-11-27 09:28:24

Teljes hír elolvasása

Jogtanácsosi felvétel - helyzetjelentés (forrás: BÜK hírlevél)2017-10-12 12:45:14

Jogtanácsosi felvétel: értékes tapasztalatok a januári éles nagyüzemhez
2017. október 11.  forrás: www.bpbar.hu/hírlevél

Az egész közigazgatást próbára fogja tenni a 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsz. tv.) hatálybalépése. A törvény a cégek és a közigazgatás, valamint a közigazgatáson belüli kapcsolattartás főszabályává az e-ügyintézést teszi. A kamarai jogtanácsosi felvétel esetében ez a határidő idén október 1-jére ugrott elő, ami miatt a kamara előbb kellett, hogy kiépítse azokat a közigazgatási adatkapcsolatokat, amelyek a robotizáción alapuló, tehát az ügyfelek számára jóval gyorsabb, kényelmesebb ügyintézést kívánják szolgálni.

Tapasztalatunk szerint a közigazgatás több egysége már gond nélkül képes ún. "interoperábilis" kapcsolattartásra. Jó néhányan viszont még folyamatosan frissített excel táblában vagy más adatbázisokban tudják csak az információkat átadni. Ahol pedig ez sem működik, ott az okiratok másolatait a kamarák űrlapjára a jelentkezőknek kellett feltölteniük. Ezért - bár október 1-jén az ügyvédi kamarák jogtanácsos felvételi rendszere élessé vált - külső adatkapcsolat híján a már kitöltött és benyújtásra váró adatlapok véglegesítése még nem lehetséges. Ezzel együtt eddig a jelentkező jogtanácsosok, jogi előadók és a kamarák is jól szerepeltek a vizsgán, és nagyon bízunk abban, hogy partnerszervezeteink sem fognak megbukni. Hivatásrendünkön belül eddig minden rendben.

 

Teljes hír elolvasása

Jogtanácsosi és jogi előadói hírlevelek - 2017.IX.15-2017.X.05 (forrás: BÜK)2017-10-12 11:22:35

forrás: forrás: http://us3.campaign-archive1.com/home/?u=b21802b18f0b3680b71cff1ec&id=c9ee7ac102

Teljes hír elolvasása