Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

GYÁSZHÍR2018-03-06 15:40:13

GYÁSZHÍR
Dr. Léhmann György ügyvéd (8600 Siófok, Szűcs Menyhért u. 1.), a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja, 2018. március 1-én elhalálozott.

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke irodagondnokául 2018. március 13. napjával Dr. Esze Tamás ügyvédet (7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. Tel.: 82/414-043 és 06/30/9592-649, e-mail: iroda@ugyved-dreszetamas.hu) jelölte ki.

Teljes hír elolvasása

B400 nyomtatvány (2018. január - 13.0 verzió)2018-01-24 22:38:23

Teljes hír elolvasása

KIRENDELHETŐ ÜGYVÉDEK név- és címjegyzéke + Ügyeleti naptár 2018. I. félévre2018-01-12 10:10:28

 

 

 + ügyeleti nap 2018. III. 15. ÜNNEPNAP:

 

CS

15. ÜNNEPNAP*

Bánné dr. Dan Erzsébet/K

Dr. Hellmann Zoltán/K

Dr. Schmieder Ibolya/S

Dr. Esze István/S

Dr. Tóth Mihály/F

Dr. Liszkai Katalin/M

Dr. Miklós Csaba/N

Dr. Bérczi Zsuzsanna/B

 

FONTOS!
A 2018. I. félévre már a hatóságoknak megküldött jegyzékben, ill. az ügyeleti naptárban még nem szereplő alábbi ügyvédek is vállalnak kirendelést:

Bánné dr. Dan Erzsébet ügyvéd (bejegyezve: 2018.I.01., iroda székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 16. sz., tel: 30/7009-704, e-mail: bannedrdan@gmail.com)

Dr. Hellmann Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Hunyadi u. 50. sz., tel: 30/9241-664, e-mail: zoltandrhellmann@yahoo.de)

Link az anyag megnyitásához:

>>>>   kirend_nevjegyzek_2018-evre

>>>>   kirend_ugyeleti_naptar_2018-i-felev_javitott__20180315ugyeleti-nappal-kieg

Teljes hír elolvasása

FONTOS! A KASZ-számok 24 órában már elérhetőek a Magyar Ügyvédi Kamara honlapjának keresőjében!2018-01-05 20:26:18

"...

25. Az okirati ellenjegyzés

43. § (1) Az ügyvéd és a kamarai jogtanácsos (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügyvéd) az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója, valamint a kamarai jogtanácsos munkáltatójának a kamarai szabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelő munkavállalója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot ellenjegyezheti.

(2) Az ellenjegyzett okiratot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában -

a) több oldalból álló okirat esetén folyamatos oldalszámozással kell ellátni,

b) minden oldalán a feleknek vagy arra az okiratban meghatalmazott félnek kézjegyével kell ellátnia,

c) a feleknek alá kell írniuk,

d) az ellenjegyző ügyvédnek a neve, a kamarai azonosító száma, az ellenjegyzés ténye, továbbá az ellenjegyzés helye és időpontja feltüntetése mellett alá kell írnia.

(3) Az ellenjegyző ügyvéd a papíralapú okiraton az aláírása oldalán a szárazbélyegzőjének a lenyomatát elhelyezi, az elektronikus okiratot a 18. § (1) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus aláírásával és időbélyegzővel látja el.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt követelmény alkalmazása mellőzhető, ha a papíralapú okirat lapjait az ellenjegyző ügyvéd úgy fűzi össze, hogy az az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható, illetve ha az elektronikus okiratot minden fél minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával és időbélyegzővel látja el.

(5) Ha az ügyvédi tevékenység ellátásnak olyan okirat ellenjegyzése is részét képezi, amelynek valamely szerződő fele az okiratot szerkesztő ügyvédnek az adott ügy ellátására nem adott megbízást, az okiratot szerkesztő ügyvéd az okirat aláírását megelőzően írásban köteles e felet tájékoztatni arról, hogy az ellenjegyzés az okiratot szerkesztő ügyvéddel megbízási jogviszonyt nem hoz létre. Ha a szerződő fél jogi képviselővel jár el, e tájékoztatás mellőzhető.

(6) A szerződő fél az ellenjegyző ügyvédnek az okirattal összefüggő eljárási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges képviselet ellátására meghatalmazást adhat.

..."

A KASZ-szám lekérdezése a MÜK honlapjától (link és részletek)  >>> forrás: http://magyarugyvedikamara.hu/tart/index/1/1

Teljes hír elolvasása

16/2017. (XII. 7.) IM.r. az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról2017-12-29 10:33:12

A címbeli rendelet szövege az alábbi linkre kattintás után megjelenő lap közepétől olvasható (MK. 2017/205. számából kivonatolva)

 

>>>>    171217_igazgatasi_szolg_dij_mk205     <<<<<

Teljes hír elolvasása

MÜK tájékoztató az e-ügyintézésben 2018. évben várható változásokról - ügyvédeknek2017-11-27 09:28:24

Teljes hír elolvasása

Jogtanácsosi felvétel - helyzetjelentés (forrás: BÜK hírlevél)2017-10-12 12:45:14

Jogtanácsosi felvétel: értékes tapasztalatok a januári éles nagyüzemhez
2017. október 11.  forrás: www.bpbar.hu/hírlevél

Az egész közigazgatást próbára fogja tenni a 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsz. tv.) hatálybalépése. A törvény a cégek és a közigazgatás, valamint a közigazgatáson belüli kapcsolattartás főszabályává az e-ügyintézést teszi. A kamarai jogtanácsosi felvétel esetében ez a határidő idén október 1-jére ugrott elő, ami miatt a kamara előbb kellett, hogy kiépítse azokat a közigazgatási adatkapcsolatokat, amelyek a robotizáción alapuló, tehát az ügyfelek számára jóval gyorsabb, kényelmesebb ügyintézést kívánják szolgálni.

Tapasztalatunk szerint a közigazgatás több egysége már gond nélkül képes ún. "interoperábilis" kapcsolattartásra. Jó néhányan viszont még folyamatosan frissített excel táblában vagy más adatbázisokban tudják csak az információkat átadni. Ahol pedig ez sem működik, ott az okiratok másolatait a kamarák űrlapjára a jelentkezőknek kellett feltölteniük. Ezért - bár október 1-jén az ügyvédi kamarák jogtanácsos felvételi rendszere élessé vált - külső adatkapcsolat híján a már kitöltött és benyújtásra váró adatlapok véglegesítése még nem lehetséges. Ezzel együtt eddig a jelentkező jogtanácsosok, jogi előadók és a kamarák is jól szerepeltek a vizsgán, és nagyon bízunk abban, hogy partnerszervezeteink sem fognak megbukni. Hivatásrendünkön belül eddig minden rendben.

 

Teljes hír elolvasása

Jogtanácsosi és jogi előadói hírlevelek - 2017.IX.15-2017.X.05 (forrás: BÜK)2017-10-12 11:22:35

forrás: forrás: http://us3.campaign-archive1.com/home/?u=b21802b18f0b3680b71cff1ec&id=c9ee7ac102

Teljes hír elolvasása