2019. Éves Beszámoló Közgyűlés2019-02-22 14:57:38

                                                                                                                                                              kelt: Kaposvár, 2019. február 22.

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara területén bejegyzett

Valamennyi Ügyvéd, Kamarai Jogtanácsos,

Alkalmazott Ügyvéd, Jogi Előadó és Ügyvédjelölt részére

SZÉKHELYÉN

 

 

              Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége

a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Beszámoló Közgyűlését

2019. március 11. napján 8.00 órára

a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést*

2019. március 22-én (pénteken) délután 15.00 órára hívja össze.

 

Helyszín:               a Kaposvári Törvényszék II. emeleti díszterme

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Meghívott díszvendég: Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

Napirend:

1.      A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének beszámolója a 2018. évről, 2019 évi költségvetés

         Előterjeszti: Pongráczné dr. Csorba Éva a kamara elnöke

2.      A Fegyelmi Bizottság jelentése

         Előterjeszti: dr. Bencze Dénes, a Regionális Fegyelmi Bizottság elnök-helyettese

3.      Az Ellenőrzési Bizottság jelentése

         Előterjeszti: dr. Szabó Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke

4.      Az elnökség 2018. évről szóló Beszámolójának, 2019. évi költségvetés elfogadása

5.     SMÜK alapszabály módosítása

  1. Az ügyvédséget érintő aktuális kérdések

         Előadó: dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

  1. Egyebek

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra. A közgyűlés előtt a megjelenteket büfével (pogácsa, kávé) várjuk.

 

A Kamara a közgyűlésnek a nem csak a tagokat érintő határozatait a honlapján nyilvánosan közzéteszi a közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül és kifüggeszti a kamara székhelyén található hirdető táblán.

 

Kérjük a Kollegákat, hogy a Közgyűlésen vegyenek részt. Az ügyvédjelöltek Közgyűlésen való megjelenése kötelező.

 

 

                        Pongráczné dr. Csorba Éva                                                 dr. Stier Diána

                               a kamara elnöke                                                                       a kamara titkára  

 

 

*A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8 nappal. legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes. A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség), szükséges.

Vissza