CÉGKAPU témában a BM 2017.06.27-i tájékoztató előadásának összefoglalója (forrás: www.adokamara.hu)2017-07-07 08:58:20

 

forrás: http://www.adokamara.hu/hirek/olvas/cegkapu-e-ugyintezes.html#


 

2017.06.27-én a Belügyminisztériumban tájékoztató előadást tartottak (BM e-Közigazgatási Főosztály, illetve a fejlesztő NISZ Zrt) a 2018 januárjától bevezetésre kerülő e-ügyintézési szolgáltatásokról és a Cégkapuról. A megbeszélésen meghívottként részt vettek a NAV képviselői, az Adókamara, illetve több adótanácsadó iroda.


A tájékoztató előadás rövid összefoglalásával az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a figyelmet, mely a közeljövőben hatással lesz a társaságok hivatali ügyeinek vitelére. Kiemeljük, hogy az előadás tájékoztató jellegű volt, irányokat mutatott a jövőbeni változásokról, melyek jelenleg is folyamatban vannak. A változásokról természetesen folyamatosan igyekszünk tájékoztatni a Tagságot.

E-ügyintézési szolgáltatások

Cégkapu

A Cégkapu egy elektronikus tárhely, ami egyben az ún. biztonságos kézbesítési /szolgáltatási címként is szolgál: ez lesz 2018-tól a gazdálkodó szervezetek hivatalos elérhetősége. Célja, hogy egy hivatali kommunikációs csatorna legyen: tehát a cégek egymás közt ezen keresztül nem kommunikálhatnak. Regisztrálni kötelező 2018.01.01-ig minden, a Cégjegyzékben bejegyzett gazdálkodó szervezetnek (Magyarországon bejegyzett szervezetnek) – ennek elmulasztását szankcionálni fogják.

A Cégkapu kapcsán meg kell említeni, hogy egy új azonosítási szolgáltatás, a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) is kiépítésre kerül/t, melynek funkciója, hogy adott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban teljes körűen és hitelesen azonosítsa a kérelmezőt, és kapcsolatot nyisson a felhasználók és az intézmények között.

A regisztrációra 3 módon kerülhet sor:

 • online: 2017.07.01-től: ezt a Cégjegyzék szerint képviseleti joggal rendelkező személy kezdeményezheti, mivel az ő képviseleti jogosultságát ellenőrizni nem kell – közhiteles nyilvántartásban már szerepel. Feltétele, hogy a képviselő rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel vagy új típusú ún. e-személyazonosító igazolvánnyal vagy telefonos azonosítóval
 • személyesen;
 • e-űrlappal: a Cégjegyzékben képviseleti joggal rendelkező személytől származó meghatalmazás birtokában kezdeményezhetik a regisztrációt (pl. könyvelő, adótanácsadó, ügyvéd stb).

A Cégkapu-rendszerben az alábbi szerepköröket alakítják ki:

 • képviselők (akik a Cégjegyzékben szerepelnek): közülük csak 1 fő regisztrálhat;
 • Cégkapu megbízott: 1 fő lehet, akit a képviselő hatalmaz meg, jogköre jogosultságkezelői jogkörrel bír (pl. Cégkapu ügyintézőket jelölhet ki);
 • Cégkapu ügyintézők: többen lehetnek, behatárolt jogosultságokkal rendelkezhetnek, mint pl. dokumentumküldés/fogadás adott címről/adott címre.

A Cégkapu élesedésével (2018.01.01.) a Perkapu intézménye megszűnik: a cégek a peres ügyeinek/iratainak/adatainak áthelyezése 2017 decemberében kezdődik.

Összefoglalva a Cégkapu bevezetésének tervezett folyamata (jelenlegi ismereteik szerint) az alábbi lesz:

Regisztráció 2017.07.01-től

Adminisztráció (megbízott, ügyintézők kijelölése, adatok módosítása, stb.) 2017.11.01-től

Perkapu migráció 2017.12.01-től

Cégkapu használata 2018.01.01-től

Mind a Cégkapu, mind a KAÜ fejlesztője a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt (NISZ Zrt).

A Cégkapu regisztrációs oldala jelenleg nyilvános tesztüzemben működik 2017.07.15-ig. Ez idő alatt elvégzik az alkalmazás finomhangolását, a tesztüzem során jelentkező apróbb hibák javítását.

A könyvelők, adószakértők, adótanácsadók esetleges „feladatai”

A Cégkapu regisztráció nem a könyvelők kötelezettsége/feladata, mert semmilyen formában nem kapcsolódik a könyveléshez,  de gyakorlati tapasztalataink alapján könnyen náluk „csapódhat le” ennek a kötelezettségnek az elvégzése is.

A Cégkapu bevezetése során a könyvelők, adószakértők, adótanácsadók szerepe akkor kerülhet előtérbe, ha a cég képviselője nem rendelkezik az online Cégkapu regisztrációhoz szükséges feltételekkel (nincs ügyfélkapuja, vagy telefonos azonosítója).

Ebben az esetben elképzelhetőnek tartjuk, hogy a cég képviselője meghatalmazza az adózási, számviteli szakembert, hogy végezze el a Cégkapus regisztrációt.

Ilyen esetben a meghatalmazott könyvelőnek, adótanácsadónak, adószakértőnek a saját ügyfélkapus azonosítójával kell bejelentkeznie a Cégkapu-ba, és akkor tudja elvégezni a regisztrációt.

A meghatalmazottnak a Cégkapu felületén

 • egy regisztrációs űrlapot kell kitöltenie, és
 • elektronikus formában szüksége lesz
  • a meghatalmazó cég elektronikusan hitelesített cégkivonatára, valamint
  • a cég képviselőjének képviseleti jogosultágát igazoló elektronikusan hitelesített okiratra (aláírási címpéldányra); ez utóbbit CSAK az ügyvezető tudja az ügyvédjétől vagy közjegyzőtől beszerezni,

                      mert ezen okiratokat csatolni kell( fel kell tölteni) a regisztráláskor.

A meghatalmazotti regisztráció bonyolultsága miatt javasoljuk, hogy ügyfeleik képviseletre jogosultját kíséreljék meg rábeszélni ügyfélkapu nyitására.

Elérhetőség:

http://cegkapu.gov.hu

Rendelkezési Nyilvántartás

A Rendelkezési Nyilvántartás az ügyfél (magánszemély, illetve a későbbiekben gazdálkodó szervezet) rendelkezéseinek, illetve az általa adott meghatalmazásoknak a tára.

A Rendelkezési Nyilvántartás

 • jelenleg csak természetes személyek számára elérhető, azonban
 • 2017.11.1-től vezetik be a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában is az alaprendelkezés illetve az azonosítási rendelkezés adásának intézményét.
  • Az alaprendelkezés alatt a szolgáltatás testre szabását kell érteni, azaz pl. az online vagy telefonos ügyintézés engedélyezését/letiltását, az ügyfél ennek keretében belül meghatározhatja az internetes vagy telefonos kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeket. Az azonosítási rendelkezés annak az azonosítási módnak a megjelölése, ahogy az ügyfél a jövőben a hivatalos ügyeinek intézése során azonosítani kívánja magát.

Elérhetőség:

http://www.kekkh.gov.hu/rendelkezes/

Az alábbi felületen további információkról olvashatnak:

http://www.nyilvantarto.hu/Rendelkezes/

e-papír

Az e-papír szolgáltatás jelenleg a magánszemélyek hivatali levelezésének elektronikus felülete kíván lenni, gyakorlatilag egy „közhiteles” levelezőprogramnak lehetne nevezni.

Elérhetőség

 • jelenleg csak ügyfélkapuval rendelkező természetes személyek részére: https://epapir.gov.hu/
 • 2017 év végére a gazdálkodó szervezetek részére is elérhető lesz a szolgáltatás.

Az ügyfél azonosítása

 • jelenleg ügyfélkapun keresztül történik,
 • a későbbiekben a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül fog megvalósulni.
NAV előtti képviselet változása
 • A NAV előtti eljárás jelenlegi nyomtatványa, az EGYKE jövője számos ponton tisztázatlan.

Az EGYKE jövőjével kapcsolatban az Adókamara folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. Amint a tagoknak teendője keletkezik, haladéktalanul küldjük következő tájékoztatónkat.

2017. 07.05.

Zara László
elnök

Vissza