Elektronikus kézbesítés >>> Rendelkezési Nyilvántartás2017-04-18 14:38:16

Az elektronikus kézbesítésről

Az állam a gazdaság szereplőivel a közeljövőben áttér az elektronikus kapcsolattartásra. Ezért az ún. Rendelkezési Nyilvántartásba az ügyvédeknek is be kell jelenteniük "biztonságos kézbesítési szolgáltatási címüket". A pontosan miként, hová és mit kérdésekre a jogalkotók is keresik még a választ. Ezért hamarosan újraszabják a rendelkezéseket. Javasoljuk, hogy tekintsék át a 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) rendelkezéseit, különös tekintettel a 14. § (1) bekezdésére. 

 1.       Jelenleg is hatályban van az Eüsztv., amely előírja a gazdasági társaságoknak az elektronikus kézbesítési cím bejelentésének kötelezettségét a Rendelkezési Nyilvántartásba. Mivel az ügyvédek (egyéni ügyvédek és irodák egyaránt) a gazdasági társaságokkal ugyanazon kötelezettségek alá esnek, így ez ránk is vonatkozik.
 2.       Magyarországon ma egy rendelkezési nyilvántartás működik. A jogalkotó jelenleg is dolgozik egy új rendszer kidolgozásán, de ennek bevezetése még nem látható.

----------------------------------

Rendelkezési Nyilvántartás

Mit kell tudni az RNY-ről?

A Rendelkezési Nyilvántartás a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok - és később fokozatosan a szervezetek - számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal kizárólag személyesen tehető (személyazonosításra alkalmas érvényes okmány bemutatásával, illetve ügyintézői közreműködéssel):

 • Kormányablak, illetve okmányirodai ügyfélszolgálatokon,
 • a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltató helyeken,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyfélszolgálatain.

Abban az esetben nem szükséges személyes regisztráció, ha az ügyfél rendelkezik az ügyfélkapus regisztráció bármely típusával, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (a továbbiakban: Telefonos Azonosítással). Ezek bármelyikének megléte esetén a Rendelkezési nyilvántartás felülete elérhető a fenti azonosítási módok használatát követően.

Az első ügyintézési rendelkezés kivételével a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818 hívószámon) keresztül is lehet rendelkezéseket tenni.

Minden esetben először egy alaprendelkezést kell készíteni, e nélkül további rendelkezés nem tehető.

Az alaprendelkezés nyilatkozatai:

 • internetes ügyintézésre;
 • telefonos ügyintézésre;
 • elektronikus kapcsolattartásra;
 • a postai úton történő kapcsolattartásra vonatkoznak.

 /A fenti alaprendelkezés keretében Ön nyilatkozhat arról, hogy a hatóság milyen úton keresheti fel, érheti el./

Az alaprendelkezést követően személyesen, elektronikusan vagy telefonon további rendelkezések tehetők.

Miért hasznos az RNY?

 • gyorsabb és hatékonyabb lesz az ügyintézés;
 • kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás;
 • a nyilvántartás tárolja az állandó meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül.

Szolgáltatások

Meghatalmazás adása és lekérdezése

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Amennyiben Ön az RNY-ben meghatalmazás típusú rendelkezést tesz valamely hatóság előtti eljárásra vonatkozóan, akkor a meghatalmazásban megjelölt hatóság előtti eljárásában a későbbiekben nem szükséges külön, papír alapú meghatalmazást készíteni.

Azonosítási követelmények meghatározása

Rendelkezhet arról, hogy a jövőben milyen módon azonosíthatja a hatóság elektronikus ügyintézése során. Ilyen azonosítási mód lehet a hagyományos Ügyfélkapuval, az emelt szintű azonosítással bíró Ügyfélkapuval, vagy Telefonos Azonosítással történő azonosítás.

A hivatalos kapcsolattartás elérhetőségei

Meghatározhatja, hogy az RNY-hez csatlakozott szervezetek mely elérhetőségeken keresztül vehetik fel vele a kapcsolatot. Megadható elektronikus levelezési cím, telefonszám, SMS és telefax elérhetőség, illetőleg a postai elérhetőségek is.

Időszaki értesítés elektronikus ügyintézésről

Az időszaki értesítés szolgáltatás elsődleges célja, hogy az ügyfél megbízható információt kapjon a nevében történt elektronikus (közigazgatási) cselekményekről, adatainak elektronikus úton történő kezeléséről. Az értesítés leginkább a banki szolgáltatók által kiállított bankszámlakivonathoz hasonlítható, amelynek segítségével nyomon követheti az elektronikus úton történő tevékenységeit, ügyeit.

A szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél a Rendelkezési Nyilvántartásban - a jogszabályi keretek között - meghatározhatja azon hatóságok és elektronikus ügyintézések cselekmények körét, amelyre vonatkozóan értesítést kíván kapni. Emellett rendelkezésében meghatározhatja az értesítés küldésének időszakát, valamint az értesítés helyét. Jelenleg Telefonos Azonosítással kapcsolatban kérhető értesítés.

Elektronikus kapcsolattartás engedélyezése

A kapcsolattartás elektronikus módjának engedélyezése. Ide tartozik az e-mail, a telefon, az SMS és a telefax.

Internetes ügyintézés kizárása

Az ügyintézés internetes letiltása után nem tudja igénybe venni az elektronikus ügyintézést internetes módon, így az RNY további használatára sem lesz lehetősége, kivéve azon ügyintézési szolgáltatások esetét, ahol ezt jogszabály vagy hatóság kötelezővé teszi. A kizárás a meghatalmazások tételére nem vonatkozik, a már megtett meghatalmazások továbbra is felhasználhatóak, illetve személyes vagy telefonos rendelkezés-tétel keretében újabbak tehetőek.

Telefonos ügyintézés kizárása

A telefonos ügyintézés letiltása esetében a továbbiakban nem tudja igénybe venni az elektronikus ügyintézés telefonos módját, így a telefonos azonosítás igénybe vétele ellenére sem fog tudni telefonon (pl. a Kormányzati Ügyfélvonalon - 1818 - keresztül) ügyet intézni.

! A jogszabályban előírt ügyintézési mód felülírhatja az RNY-ben tett rendelkezéseket!

Csatlakozott szervezetek

Az RNY-ben biztosított szolgáltatások jelenleg kizárólag az RNY-hez csatlakozott hatóságok ügyintézése során alkalmazhatóak. /Például Ön nem tehet meghatalmazás típusú rendelkezést az RNY-ben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár előtti eljárásokra vonatkozóan, mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyelőre nem csatlakozott az RNY szolgáltatáshoz./

Okmányirodák

http://bmkh.hu/hu/oik

Kormányablakok

http://bmkh.hu/hu/oik

Kormányzati Ügyfélvonal – 1818

http://1818.hu

Posta Agora szolgáltatóhelyek (kizárólag regisztrációs szerv)

Posta Agora szolgáltatóhelyek címei

Nemzeti Adó-és Vámhivatal (kizárólag regisztrációs szerv)

NAV Kiemelt Ügyfélszolgálatok címei

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (rendelkezéseket lekérdező szerv)

http://mkeh.gov.hu/hivatal

ÁSZF

Az RNY szolgáltatás igénybevételéhez először el kell fogadnia az Általános Szerződési feltételeket!

Kapcsolat

Az RNY szolgáltatással kapcsolatos további kérdések esetén, kérjük tárcsázza a 0-24 órában hívható telefonos ügyfélszolgálatunkat!

Kormányzati Ügyfélvonal - 1818 (1.5-ös menüpont)

Figyelem!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Rendelkezési Nyilvántartás, mint szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele szigorúan tilos, illetve büntetőjogi és polgári jogi felelősségre vonással jár. A rendszer használatát figyelhetik, rögzíthetik, illetve auditálhatják. Tájékoztatjuk, hogy a Rendelkezési Nyilvántartás használata egyben a felhasználó előbbiek tudomásulvételét is jelenti.

Szolgáltatásainkról az alábbi ÁSZF linken tájékozódhat.

Vissza