MÜBSE - Aktuális biztosítási díjak, díjjóváírás

 

 

Tájékoztatás
2016-11-02

TÁJÉKOZTATÁS

 

Értesítjük t.Ügyfeleinket, hogy a MÜBSE irodája (Bp. XIII. Hegedűs Gyula u.8.IV.)

2016. november 8-án, kedden

technikai okok miatt ZÁRVA tart.

 

Legközelebbi félfogadás: 2016.11.04. hétfő 9 órától 13 óráig lesz.

Dr.Gábor László
ügyvezető-igazgató

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató a 2016. évi kármentességi díjjóváírásról
2015-09-15

Tájékoztató a 2016. évi kármentességi díjjóváírásról

/2016.szeptember 21-én kelt díjjóváírási határozat/

 

Az Elnökség döntése értelmében azon tagjainkat, akiknek 2015. december 31. napján érvényes aktív biztosítása volt és ezt megelőzően legalább 7 naptári évben, - 2009. január 1. napján is érvényes,- aktív biztosítással rendelkezett, nem szüneteltették tevékenységüket és folyamatosan kármentesek volt ezen időtartam alatt, két havi biztosítási díjnak megfelelő kármentességi díjjóváírás illeti meg. Ez a díjjóváírás az Egyesület nyilvántartása szerint a tagság többségét – csaknem 65 %-át – megilleti. Ennek alapján az éves díjfizetést vállalók biztosítási díja az I. biztosítási feltétel esetén 78.200,- Ft. A díjjóváírás figyelembe vételével a 2016. évi biztosítási díjak és tagdíjak az alábbiak szerint alakultak:

Díjjóváírásra jogosult tagok 2016. évi biztosítási díja és tagdíja:

Éves díjfizetés esetén:

Éves biztosítási díj:                  Tagdíj:

I. módozat    78 200 Ft                       12 000 Ft

II. módozat 151 800 Ft                       12 000 Ft

III. módozat 239 200 Ft                      12 000 Ft

Féléves díjfizetés esetén

féléves biztosítási díj: féléves tagdíj: éves biztosítási díj:

I. módozat                                                                       81 600 Ft

1. félév 48 960 Ft                   6 000 Ft

2. félév 32 640 Ft                 6 000 Ft

II. módozat                                                                     158 400 Ft

1.félév 95 040 Ft                   6 000 Ft

2.félév 63 360 Ft                   6 000 Ft

III. módozat                                                                     249 600 Ft

1.félév 149 760 Ft                  6 000 Ft

2.félév 99 840 Ft                   6 000 Ft

Negyedéves díjfizetés esetén:

negyedéves biztosítási díj:        negyedéves tagdíj:            éves biztosítási díj:

I.módozat                                                                                              85 000 Ft

1-3. negyedév 25 500 Ft                   3 000 Ft

4.negyedév 8 500 Ft                   3 000 Ft

II.módozat                                                                                           165 000 Ft

1-3. negyedév 49 500 Ft                   3 000 Ft

4.negyedév 16 500 Ft                   3 000 Ft

III.módozat                                                                                          260 000 Ft

1-3. negyedév 78 000 Ft                   3 000 Ft

4.negyedév 26 000 Ft                   3 000 Ft

A fentieknek megfelelően a 2016. évi díjfizetési kötelezettség negyedévente történő befizetés alapján az alábbiak szerint alakul:

negyedéves biztosítási díj     n.éves bizt.díj tagdíjjal együtt     éves biztosítási díj

tagdíjjal együtt

I.                 25 500 Ft                       28 500 Ft                                   114 000 Ft

II.                49 500 Ft                       52 500 Ft                                   210 000 Ft

III.               78 000 Ft                       81 000 Ft                                   324 000 Ft

Amennyiben az egyesület tagja az éves vagy az féléves díjfizetési kategóriát választja, további díjcsökkentésben részesül. (a csökkentés a felelősségbiztosítási díj összegét befolyásolja, az egyesületi tagdíj összegét nem érinti.)

Az alábbiak tartalmazzák az éves, illetve féléves díjfizetési gyakoriság esetén fizetendő összegeket:

éves díjfizetés esetén    féléves díjfizetés esetén

tagdíjjal együtt               tagdíjjal együtt

I.díjkategória          105 840 Ft                     54 960 Ft

II.díjkategória         194 160 Ft                    101 040 Ft

III.díjkategória        299 040 Ft                    155 760 Ft

Éves díjfizetés esetén a befizetési határidő január hó 10. napja, féléves díjfizetés esetén a befizetési határidő január hó 10. illetve július hó 10. napja.

Azon tagjaink, akik éves, illetve féléves díjfizetést vállalnak, írásbeli nyilatkozatot kell küldeniük e-mail vagy fax útján. A nyilatkozat az Egyesület honlapján (www.mubse.hu) a „Letöltések” oldalon megtalálható.

Akik már az előző évben éltek a díjfizetési gyakoriság valamelyik módozatának választásával, külön bejelentéssel élniük nem kell, a megelőző bejelentésüket folyamatosnak tekintjük.

Az Egyesület a tagdíjak terhére látja el az Alapszabálya szerinti segélyezési tevékenységét, továbbá egyrészt szakmai konzultációs lehetőséget biztosít a biztosított ügyvédek számára a kárügyekhez kapcsolódóan, másrészt a biztosított ügyvéddel szembeni perben beavatkozóként segíti az ügyvédet, valamint időről időre tanulságos szakmai anyagot tesz közzé a tipikus ügyvédi műhibákról.

 

Dr. Gábor László s.k.
ügyvezető

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hírek

Tájékoztató a kiegészítő közbeszerzési felelősségbiztosításról
2015-11-05

Mint Önök előtt is ismeretes a közbeszerzések jogi szabályozása 2015. november 2-tól jelentősen megváltozott. Az átalakítás a tanácsadó regisztrációját és felelősségbiztosítását is érinti. A 46/2015. (XI.2.) MvM rendelet 5. §-a értelmében a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói minősítés megszerzéséhez káreseményenként minimum 10 M Ft-os kárlimittel, éves szinten összesen 20 M Ft-os kárlimittel kell rendelkeznie a regisztrációt kérelmezőnek.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter rendelete november 2-án reggel jelent meg az interneten azzal, hogy aznap 11 órától hatályos. A jogszabály mindenkit váratlanul és felkészületlenül ért, beleértve a biztosítókat is, hiszen a korábbi kárlimit 5 M Ft, illetve évi összesen 10 M Ft volt.
Az Egyesület biztosítási matematikusa az vezetés felé az eddigi havi 5.000,- Ft-os díj helyett 10.000,- Ft/hó díj alkalmazását javasolta, figyelemmel arra, hogy a kárlimit is megduplázódott. A díj arányos, figyelemmel arra, hogy az ügyvédi alapbiztosítás 8 M Ft-os kárlimit mellett 8.500,- Ft/hó összegű.
Az új feltételek a szerződés megkötésétől érvényesek amennyiben azok 2015. november hóban létrejönnek. Ugyanakkor a díj 2015. november hóra is alkalmazandó, mivel tört hónapi elszámolás az Egyesületnél nincs.Tájékozódásunk szerint más biztosítók is hasonlóan jártak el a díj megállapításánál. 
A vezetés részletes aktuáriusi elemzést kért a kiegészítő díj vonatkozásában, melynek elkészítése hosszabb időt vesz igénybe. A jelenlegi megoldást a sürgősség indokolja, hiszen a jogszabály 8. § (3) bek. szerint a regisztráció november 2-át követő 15 nap határidővel kérhető. Amennyiben nem áll rendelkezésre az új biztosítás, további 15 nap póthatáridőt engedélyeznek. 2016. év elején, a számítások függvényében remélhetőleg csökkenő irányba változhat a díj. 
Az Elnökség távszavazással a jövő hét elejéig dönt, ezért javasoljuk, hogy az új szerződések megkötése érdekében november 10. napjától kérjük jelentkezésüket. Ez esetben a szerződésüket a budapesti és pest megyei ügyvédek személyesen is megköthetik ügyfélfogadási időben az Egyesület székhelyén, míg a távolabbi székhelyű kollégák írásban (e-mail) jelezzék igényüket és akkor a szerződéseket postai úton kerül megküldésre a regisztrációhoz szükséges igazolással együtt. 
Tájékoztatjuk t. Tagjainkat, hogy amennyiben az új szerződést nem az Egyesületnél kötik meg, vagy egyáltalán nem újítják meg, úgy kérjük e tényről írásban tájékoztatni szíveskedjenek. A korábbi kárlimitet a hatóság nem fogadja el a fentiek leírtak szerint, ezért a szerződés november 2. napjával okafogyottá vált, így november 30. napjával meg kell szüntetnünk. Mindez természetesen nem érinti az Egyesület november 2-a előtti időre vonatkozó helytállási kötelezettségét káresemény bekövetkezése esetén.


Dr. Gábor László 
ügyvezető

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hírlevél 2015. november

2015-11-17

MÜBSE HÍRLEVÉL

2015. november

 

Díjjóváírás

 Értesítjük tagjainkat, hogy az Egyesület 2015. november 16-án tartott Küldöttközgyűlése tudomásul vette az Elnökség 2015. szeptember hó 14-én hozott díjjóváírási döntését. Az Egyesület három hónapi díjjóváírásban részesíti mindazon egyesületi tagot, akinek 2014. december 31. napján érvényes aktív biztosítása volt és ezt megelőzően legalább 7 naptári évben, - 2008. január 1. napján is érvényes,- aktív biztosítással rendelkezett, nem szüneteltette tevékenységét és folyamatosan kármentes volt ezen időtartam alatt.

 

Szakmai anyagok

 Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a „határidő mulasztásokban megnyilvánuló műhibákról” című oktatási tanulmány elkészült, hamarosan olvasható lesz honlapunkon a már ismert regisztrációs feltételek szerint.

Tájékoztatás

 Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy az Egyesület egyre szélesebb körben folytatja segélyezési tevékenységét, változatlanul biztosít oktatási szolgáltatást, folyamatosan bővíti a szakmai segédanyagokat. Személyes szakmai konzultációra is lehetőség van azon tagjainknak, akikkel szemben kárigényt érvényesítenek. A konzultációra telefonos egyeztetés után van lehetőség. A honlapunk megújítása folyamatban van. Várhatóan a jövő évtől lehetőség lesz az online szerződéskötésre, díjfizetésre és egyenlegközlő lekérdezésre.

 

Dr. Gábor László s.k.
ügyvezető

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

forrás: www.mubse.hu/

Tájékoztató a 2015. évi biztosítási díjakról és tagdíjról
2014-11-12

Csökken a biztosítási díj összege
Az Egyesület Elnöksége 2014. november hó 3. napján úgy döntött, hogy a 2015. évi biztosítási díjat megközelítőleg 7 %-kal csökkenti.

A fentieknek megfelelően a 2015. évi díjfizetési kötelezettség negyedévente történő befizetés alapján az alábbiak szerint alakul:

 
negyedéves biztosítási díj
 negyedéves biztosítási díj 
tagdíjjal 
 negyedéves díjfizetés esetén
az éves biztosítási díj tagdíjjal

I.

25 500 Ft

28 500 Ft

114 000 Ft

II.

49 500 Ft

52 500 Ft

210 000 Ft

III.

78 000 Ft

81 000 Ft

324 000 Ft

Amennyiben az egyesület tagja az éves vagy az féléves díjfizetési kategóriát választja, további díjcsökkentésben részesül. (a csökkentés csak a felelősségbiztosítási díj összegét befolyásolja, az egyesületi tagdíj összegét nem érinti.)

Az alábbiak tartalmazzák az éves, illetve féléves díjfizetési gyakoriság esetén fizetendő összegeket:

  éves díjfizetés tagdíjjal együttféléves díjfizetés tagdíjjal együtt
    
I.díjkategória105 840 Ft54 960 Ft
II.díjkategória194 160 Ft101 040 Ft
III.díjkategória299 040 Ft155 760 Ft

Éves díjfizetés esetén a befizetési határidő január hó 10. napja, féléves díjfizetés esetén a befizetési határidő január hó 10. illetve július hó 10. napja.Azon tagjaink, akik éves, illetve féléves díjfizetést vállalnak, írásbeli nyilatkozatot kell küldeniük e-mail vagy fax útján. A nyilatkozat az Egyesület honlapján (www.mubse.hu) a „Letöltések” oldalon megtalálható.Akik már az előző évben éltek a díjfizetési gyakoriság valamelyik módozatának választásával, külön bejelentéssel élniük nem kell, a megelőző bejelentésüket folyamatosnak tekintjük. 

Az egyesületi tagokat terhelő havi egyesületi tagdíj összege nem változott, 1.000,- Ft/fő/hó. 
A közbeszerzési kiegészítő biztosítás díja változatlanul havi 5.000,- Ft.
Az ingatlanközvetítési tevékenység esetén kötött kiegészítő felelősségbiztosítási díj összege is változatlan, ez az egyesületi tag által választott biztosítási módozat díjának 50 %-a.

HÍRLEVÉL 2014. október
2014-10-17

HÍRLEVÉL 2014. október

1. A sérelemdíj térítésének értékelése a biztosítási ajánlatokban

A biztosítási évforduló közeledésére tekintettel az ügyvédi felelősségbiztosítást ajánló biztosítók ismét megkeresik a területi kamarákat és az ügyvédeket ajánlataikkal. Ez természetes. Megkeresik a Magyar Ügyvédi Kamarát is, hogy minősítse a feltételeiket, de ezeket a megkereséseket a Magyar Ügyvédi Kamarának azért kell elhárítani, mert az Üt. 13. § (3) bekezdés e) pontja értelmében az ügyvédi felelősségbiztosítás megfelelőségének minősítése a területi kamarák (elsőfokú) hatásköre, ezért az ilyen megkereséseket a Magyar Ügyvédi Kamarának azzal kell elhárítania, hogy forduljanak a területi ügyvédi kamarához.
Az üzleti biztosítók általunk megismert leveleinek tartalmára tekintettel a MÜBSE felhívja az ország ügyvédeinek figyelmét, hogy a nem vagyoni kártérítés helyébe lépő sérelemdíj felelősségbiztosítás alapján történő térítése általában nem tekinthető valamely biztosító részéről a törvényben írtakhoz képest többletszolgáltatásnak, azaz az nem függvénye a biztosítási feltételeknek, mert a Ptk. 6:470 § (1) bekezdés azt törvénynél fogva valamennyi felelősségbiztosító általános kötelezettségévé teszi.
A fentiekre azért is indokolt a figyelmet külön is felhívni, mert a Ptk. szövegének elfogadása után, de még a hatálybalépését megelőzően került sor a 6:470 § (1) bekezdésének kiegészítésére, ennek során a felelősségbiztosítónak a sérelemdíjra is fennálló mentesítési kötelezettsége törvénybe iktatására, amely tehát az Országgyűlés által elfogadott eredeti Ptk. szövegének még nem képezte részét, ezért az kevéssé közismert, ugyanakkor egyes felelősségbiztosítók ajánlattételeik kísérőleveleiben ezekre, mint általuk a törvényi kötelezettségen túlmenő, extra szolgáltatásra hivatkoznak, holott az általánosságban valamennyi biztosító törvényből fakadó kötelme.
Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy bár a Ptké. 55. § (2) bekezdése szűk körben az átmeneti időre (a Ptk. hatálybalépését megelőzően létrejött felelősségbiztosítási szerződések esetében) kétségtelenül csak olyan mértékben és feltételekkel írja elő a biztosító sérelemdíj címén fennálló helytállási kötelezettséget, amilyen mértékben és feltételekkel a nem vagyoni károk megtérítésére a Ptk. hatálybalépését megelőzően köteles lett volna, de egyrészt az ügyvédi műhibából eredő kárigények érvényesítése során a nem vagyoni kárért korábban fennállt helytállási kötelezettség, és a Ptk. alapján a sérelemdíjért fennálló helytállási kötelezettség érvényesülési körében gyakorlatilag nem, vagy alig mutatkozik különbség,  másrészt a MÜBSE 2014. április 28-án biztosítási feltételeibe a következő rendelkezést iktatta és ezzel a biztosítottakra kedvezően módosította biztosítási feltételeit attól függetlenül, hogy a szerződéskötés az új vagy a régi Ptk. hatályának fennállása ideje alatt történt:
„II.b/. Az a/. pontban meghatározottakkal összefüggésben más személyiségi jogának megsértéséből eredő olyan nem vagyoni sérelem okozása, amelyért a biztosított vagy alkalmazottja, vagy mint kirendelt védő, pártfogó ügyvéd, gyám, gondnok, ügygondnok, hagyaték gondozója, végrendeleti végrehajtó, végrendeleti, hagyatéki felszámoló, ügyvédi letét kezelője (pénz, - érték őrzésének kivételével) a magyar jog szabályai szerint (Ptk. 2:52 §) sérelemdíj megfizetésére köteles.”
 harmadrészt a most piacra lépő biztosítók esetén ennek a „többletvállalásnak” nincs, nem is lehet szerepe, hiszen piacra lépésük időpontjára tekintettel esetükben fogalmilag kizárt, hogy az ügyvédi felelősségbiztosítási szerződést az 1959. évi Ptk. hatálya alatt kötötte volna meg biztosítottjuk. Kérjük, hogy a fentieket a MÜBSE és az üzleti biztosítók ajánlatainak mérlegelésekor a kollegák figyelmébe ajánlani szíveskedjenek.

2. 2015. évben a biztosító választásánál mérlegelendő egyes szempontok

A versenybiztosítók ajánlatai szigorúan véve, - a díjmérték tekintetében – kedvezőbbek, mint az Egyesületé, de a MÜBSE a biztosítási díj és tagdíj ellenében további szolgáltatásokat is nyújt. Így a széles körűvé vált segélyezés, szakmai tanácsadás kárbejelentés esetén az érintett ügyvéd számára, oktató anyagok folyamatos elérésének biztosítása elektronikus úton, személyes telefonos kapcsolattartás lehetősége a tagokkal, szoros kapcsolat és folyamatos adatszolgáltatás a területi kamarák részére, az egyéni problémák és igények méltányos kezelése, és nem utolsó sorban más biztosítók által alkalmazott késedelmi kamat, pótdíj, adminisztrációs díj alkalmazásának mellőzése.A kárelbírálást nagy biztosítási gyakorlattal rendelkező ügyvédek végzik, ami annak szakmaiságát megnyugtatóan biztosítja.
Ebben az évben a tagság 60 %-a kapott három havi biztosítási díjjóváírást, ami díj szempontból is versenyképessé teszi az érintett kollégáknál díjainkat. Remény van arra is, hogy kisebb mértékű díjjóváírásra legyen lehetőség a jövő évben is függően a díjtartalék további alakulásától.
Kérjük kollégáinkat a jövő évre vonatkozó versenybiztosítói ajánlatoknál döntésük előtt a fentieket is mérlegeljék.


Dr. Csenterics Ferenc Dr. Gábor László
elnökügyvezető igazgató