Tisztségviselők

Elnök
Pongráczné dr. Csorba Éva

Elnökhelyettes
Dr. Szilli Gyula

Titkár
Dr. Kócsó József

Fegyelmi főmegbízott
Dr. Jászberényi József

Fegyelmi megbízott
Dr. Bekkerné dr. Berek Éva
Dr. Marton Kálmán ifj.

MÜK Teljes ülés tagja
Dr. Fekete László
Dr. Szilli Gyula

Elnökségi tagok
Dr. Baksai Ferenc
Dr. Boda Róbert
Dr. Esze Tamás
Dr. Korchmáros Somogyi Gábor
Dr. Marton Kálmán
Dr. Szabóné dr. Tóth Mária Anna
Dr. Szijártó Attila
Dr. Tavaszi József
Huberné dr. Zákányi Éva

Fegyelmi Bizottság elnöke
Dr. Bencze Dénes

Etikai Bizottság elnöke
Dr. Tóthmátyás László

Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke
Dr. Gálosi Vera

Felvételi Bizottság elnöke
Dr. Barabás Ferenc

Ellenőrzési Bizottság elnöke
Dr. Vukovics István