Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

MÜK-közlemény: A Magyar Ügyvédi Kamara törvényes működése2015-10-06 11:58:35

Tisztelt Kolléganők, tisztelt Kollégák!

 

Amint az ismert, a Budapesti Ügyvédi Kamara 2014. évi választói közgyűlésének határozatait a Fővárosi Ítélőtábla 2015. szeptember 24-én kihirdetett - ez ideig írásban még nem kézbesített - 4.Pf.21.399/2014. számú jogerős ítéletével megsemmisítette.

 

Az ítélet kihirdetését követően mind a Budapesti Ügyvédi Kamara, mind a Magyar Ügyvédi Kamara további törvényes működésével kapcsolatban különböző - egymásnak ellentmondó - álláspontok kerültek napvilágra, mely alkalmas volt az ügyvédi önkormányzati szervekbe vetett bizalom aláásására.

 

Az ügyvédi kamarák folyamatos törvényes működése mind az igazságszolgáltatásnak, mind az ügyfeleknek, mind az ügyvédeknek alapvető érdeke, ezért a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke is a törvényességi felügyeleti jogot gyakorló Igazságügyminiszterhez fordult.

 

Dr. Trócsányi László igazságügyminiszter úr a Magyar Ügyvédi Kamara megkeresésére XX-IGFO/382/2/2015.számú, 2015. október 2-án kelt levelében válaszolt és ebben egyértelműen leszögezte:

„...A bírósági döntés nem érinti sem a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, sem a Magyar Ügyvédi Kamara többi tisztségviselője mandátumának érvényességét.”

 

A fentiekből következően tehát a Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselői a 2014. május 12-i Teljes Ülésen megválasztott személyek, az Elnökség és a Fegyelmi Bizottság ugyancsak az ezen választási határozatban megállapított összetételben működik törvényesen.

 

Budapest, 2015. október 5.

 

Dr. Bánáti János
a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

25/2015. (IX. 25.) IM rendelet a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról2015-10-01 15:13:22

Teljes hír elolvasása

ÉRVÉNYTELEN - elveszett ügyvédi igazolvány2015-08-28 12:53:46

 

KÖZLEMÉNY

 

Biharyné dr. Mónus Katalin Ü-101242 sorszámú ügyvédi igazolványa elveszett, az 2015. augusztus 19. napjától érvénytelen.

 

-----------------------------
Dr. Kócsó József

a kamara titkára

 

Teljes hír elolvasása

ÉRVÉNYTELEN - ellopott ügyvédi igazolvány, ügyvédi szárazbélyegző, elektronikus tanúsítvány2015-08-10 11:52:11

KÖZLEMÉNY

 

Dr. Perák József ügyvéd Ü-120997 sorszámú ügyvédi igazolványát, 858367 számú ügyvédi szárazbélyegzőjét, valamint Microsec elektronikus kártyáját eltulajdonították, azok használata 2015. augusztus 07. napjától érvénytelen.

 

-----------------------------
Dr. Kócsó József

a kamara titkára

Teljes hír elolvasása

MÜK-tájékoztató az ügyvédi irodák beszámolóinak közzétételével kapcsolatos változásról2015-07-22 08:49:49

 

Az ügyvédekről szól 1998. évi XI. sz. törvény (Üt.) 68. § (8) bekezdésében írt - az ügyvédi irodák számviteli beszámolóinak az ügyvédi kamara honlapján történő kötelező közzétételére vonatkozó - rendelkezés hatályon kívül helyezésre került. >>>

Teljes hír elolvasása

Közlemény2015-06-09 14:58:20

Az irodagondnok eljárásáról rendelkező 6/1999. (III. 01.) MÜK Szabályzat 6. §. (6) pontja alapján kiadott

K Ö Z L E M É N Y :

Dr. Palka Sándor (Dr. Palka Sándor Ügyvédi Iroda 7400 Kaposvár, Zárda u. 3. II/3 sz.) a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara volt ügyvéd tagja Dr. Perák József kijelölt iroda felszámolóval nem működött együtt, emiatt az iroda felszámolására tett kísérlet eredménytelenül zárult.


A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöke

Teljes hír elolvasása

Földhivatali hirdetmény2015-05-21 14:28:11

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya főosztályvezetőjének 2015. 05. 21-i tájékoztatója:

Teljes hír elolvasása

Kiegészítő tájékoztató az 1/2015. (III. 27.) SMÜK Szabályzathoz2015-04-15 14:38:54

A beszámoló elemeinek egységes fájlnév képzése érdekében kérjük, hogy az alábbi minta alapján képezzék a fájlneveket (az éves beszámoló / könyvvizsgálói jelentés / adózott eredmény határozat rövidítései az iroda neve után: „eb”, „kj”,” ae”):

Teljes hír elolvasása

1/2015. (III. 27.) SMÜK Szabályzat az ügyvédi irodák beszámolóinak közzétételéről2015-04-15 14:32:00

A Szabályzatot a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 2015. március 27-i Közgyűlése elfogadta, hatályba lépés: 2015. április 01.

Teljes hír elolvasása

Országos Levéltár2015-04-10 12:35:13

A Magyar Ügyvédi Kamara az Üt. 12. § (2) bekezdés f) pontja, 27/A. § (2) bekezdése, valamint 112. § (1) bekezdés k) pontjában írt rendelkezések alapján, figyelemmel a 4/2005.(VI.25.) Szabályzatára, az Országos Levéltár működtetésére szerződést kötött a Rhenus Office Systems Hungary Kft-vel (Szolgáltató).

Teljes hír elolvasása