1/2014. (XI. 03.) MÜK Szabályzat a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól2014-12-08 13:27:58

 

(1) E Szabályzatot a MÜK Teljes Ülése 2014. november 03-án fogadta el.

(2) Ez a Szabályzat 2015. május 01. napján lép hatályba.

(3) A Szabályzat előírásait - a (4) bekezdés kivétellel - a 2015. április 30-át követően megkötött letéti szerződésekre kell alkalmazni.

(4) A letéteményes ügyvéd a jelen szabályzat hatályba lépésekor hatályos összes pénzletétre vonatkozó ügyvédi letéti szerződését köteles 2015. december 31. napjáig a területi ügyvédi kamara elektronikus letéti nyilvántartásában rögzíteni.

(5) Hatályát veszti az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről szóló 4/1998. (III. 1.) MÜK Szabályzat.

-------------------------------------------------------------------------------------

 

>>> A Szabályzat teljes szövege honlapunk nyitólapján, a "Szabályzatok / MÜK Szabályzatok menüpontnál olvasható.

Vissza