MÜK tájékoztatás az OTP Bankcsoport lakossági záloghitelezési tevékenységéhez kapcsolódó eljárásának 2017. október 1-jén hatályba lépett változásáról2017-10-11 09:53:25

 

 

>>> Fontos kiegészítés! (2017.10.19.)

A bank még a következő pontosítást kéri az adásvételi szerződésekkel ill. a letéti igazolásokkal kapcsolatos dokumentumok szövegében szerepeltetni:

Az eladó a tulajdonjog átruházó nyilatkozatot (bejegyzési engedélyt) legkésőbb a kölcsön és/vagy a lakáscélú állami támogatáson/kedvezmény folyósításával egy időben a Hitelező rendelkezésére bocsátja, vagy ügyvédi letétbe helyezi, és az ügyvédi letétbe helyezés tényét a Hitelező felé igazolja. . A bejegyzési engedély ügyvédi letétbe helyezése esetén az Adósoknak azt is igazolni szükséges, hogy a letéti szerződés tartalma szerint az eladó a folyósítás tényéről haladéktalanul köteles értesíteni az eljáró ügyvédet, az eljáró ügyvéd pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a bejegyzési engedélyt a teljes kölcsönösszeg kifolyósítását követő 2 munkanapon belül benyújtja az illetékes földhivatalhoz.  A tulajdonjog bejegyzési nyilatkozat ügyvédi letétbe helyezéséről szóló igazolásokat Vevő jogosult beszerezni, és a hitel folyósításához a Hitelintézet részére benyújtani, az eljáró ügyvéd a Vevő kérésére az igazolásokat jogosult és egyben köteles kiadni.

OTP Bank Nyrt.
Kaposvár
Telefon: +36 (82) 500 127
Fax:        +36 (82) 500111

-----------------------------------------------------

 

Tájékoztatás az OTP Bankcsoport lakossági záloghitelezési tevékenységéhez kapcsolódó eljárásának 2017. október 1-jén hatályba lépett változásáról

 

A kollegák részéről visszatérő panasz volt, ezért a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége visszatérően foglalkozott az OTP Bankcsoport Üzletszabályzatának lakossági záloghitelezési tevékenységéhez kapcsolódó azon kikötéseivel, miszerint az OTP az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei között szerepeltette 2017. október 1-ig egyebek mellett azt is, hogy:

-         „Az eladó a tulajdonjog átruházó nyilatkozatot (bejegyzési engedélyt) legkésőbb a kölcsön és/vagy a lakáscélú állami támogatáson/kedvezmény folyósításával egy időben a Hitelező (értsd: OTP) rendelkezésére bocsátja.”, továbbá, hogy

-         „Az eladó által kiadott bejegyzési engedélyt, amelyben hozzájárul a vevő(k) tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez ... a bejegyzési kérelemmel együtt a Hitelező nyújtja be az illetékes földhivatalhoz”.

Fentiek megváltoztatása érdekében többfordulós egyeztetésre került sor, melynek során a MÜK képviselői több ízben tárgyaltak az OTP Bankcsoport vezető jogászaival, melynek eredményeként a bankcsoport üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezéseiből a fenti kizárólagosság végül törlésre került, erről a MÜK elnökét az OTP az itt látható levéllel tájékoztatta.

 

2017. október 1-től tehát tárgyi szerződéskötések során az OTP Bankcsoport – egyes más pénzintézetekhez hasonlóan – az ingatlanvásárlási célból nyújtott lakáscélú kölcsönök esetén

-         már nem követeli meg a bejegyzési engedély és az ingatlan-nyilvántartási kérelem részére történő átadását a Hitelfolyósítás feltételeként, hanem

-         megelégszik az erre vonatkozó ügyvédi letét igazolásának tényével.

 

Az OTP Bankcsoport módosított Üzletszabályzata tárgyra nézve a letét igazolásának követelményét írja elő, azonban a szerződésnek tartalmaznia kell azt a letéteményesi ügyvédi kötelezettségvállalást, hogy a teljes kölcsönösszeg kifolyósítását követő két munkanapon belül a bejegyzési engedély a földhivatalhoz benyújtásra fog kerülni, és erről további három munkanapon belül az igazolás az OTP felé a földhivatal által érkeztetett kérelem másolati példányával megküldésre kerül.

 

A tárgyi Üzletszabályzat a következő linken érhető el:

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Lakashitel_USZ_tamogatott_Ft_deviza_20171001.pdf. A hivatkozott rendelkezés az Üzletszabályzat 5.1.2. pontjában található.

 

 Dr. Bánáti János
a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

 

 

 

Vissza