VÉGRENDELETi nyilvántartás: változott a díja 2017.04.01-i hatállyal!2017-04-18 13:04:56

Forrás: http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/80/91/1

….

7. Végrendeletek országos nyilvántartása

Az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzők és bíróságok előtt, a Magyar Ügyvédi Kamara létrehozta és működteti a végrendeletek országos központi nyilvántartását. A végrendeletet az ügyvéd zárt borítékban az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról szóló 3/2006. (X.16.) MÜK Szabályzat rendelkezéseinek keretei között, személyesen adja át a Magyar Ügyvédi Kamara titkárságán vagy igazolható módon, postai úton küldi meg a Magyar Ügyvédi Kamarához (1055 Budapest, Szalay u. 7. sz).

A végrendeleti nyilvántartási lap kitöltése elengedhetetlenül szükséges a végrendelet befogadásához. A nyilvántartási lap honlapunkról letölthető (mellékelve, lásd a következő lapon!).

                                    10.000 Ft*    
A benyújtással egyidejűleg 5.000,- Ft egyszeri nyilvántartási díjat kell fizetni.

forrás: http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/18/73/1

>> Végrendeleti nyilvántartási díj utalása az 10900011-00000009-63810001számú számlára,
>> Végrendeletek személyes benyújtása a Budapest, V. Szalay u. 7. szám alatti irodában.

A Magyar Ügyvédi Kamara a nyilvántartásba vett, megőrzésre zárt borítékban átadott végrendelet egy példányát megőrzi. A hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző, vagy a hagyatékkal összefüggő polgári perben eljáró bíróság megkeresésére a Magyar Ügyvédi Kamara a végrendeleti nyilvántartás adatairól tájékoztatást ad, illetve az eljáró közjegyzőnek a végrendeletet - megkeresésre - átadja. 

----------------------------------

*a 10/2017. (03.20.) MÜK elnökségi határozattal, 2017. április 01-i hatállyal módosítva!

Vissza