Ügyvédi iroda megszűnése - az Üt. 83/A §. (2) bek. ca) által közzétételre előírt iratok