Tisztségviselők

Elnök
Pongráczné dr. Csorba Éva

Elnökhelyettes
Dr. Szilli Gyula

Titkár
Dr. Stier Diána

Elnökségi tagok
Dr. Boda Róbert
Dr. Fábics Zsuzsanna
Dr. Baksay Sándor
Dr. Marton Kálmán
Dr. Szabóné dr. Tóth Mária Anna
Dr. Szigeti Balázs
Dr. Szijártó Attila
Dr. Tavaszi József
Dr. Kovács-Tátrai Szilvia, a jogtanácsosi tagozat küldöttje

Vezető Fegyelmi Biztos
Dr. Bencze Dénes

Fegyelmi Biztos
Dr. Horváth János Sándor

Fegyelmi Bizottsági tagok
Dr. Berlik Zoltán
Dr. Csizmeg László
Dr. Szabó Judit Anna
Dr. Tóth Bence
Dr. Schmieder Ibolya
Kalmárné dr. Lukács Mária
Dr. Hetzer Bernadett

Etikai, Tagfelvételi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke
Dr. Gálosi Vera

Etikai, Tagfelvételi és Összeférhetetlenségi Bizottsági tagok
Dr. Ifkovicsné dr. Lovkovics Zsuzsanna
Dr. Ozsváth Ferenc

Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Szabó Tibor

Felügyelő Bizottsági tagok
Dr. Klauz Lilla
Dr. Miklós Csaba

MÜK Küldöttgyűlés tagja
Dr. Szilli Gyula
Baracskainé dr. Krajcár Mária
Dr. Pelőcz Eszter

Kamarai Hatósági Ellenőrzést Végző Bizottság elnöke
Dr. Csuka Zoltán

Kamarai Hatósági Ellenőrzést Végző Bizottsági tagok
Dr. Ács Judit
Dr. Gyarmati Patrícia
Dr. Pintér Eszter
Dr. Kardos Zsolt