Tisztségviselők

Elnök
Pongráczné dr. Csorba Éva

Elnökhelyettes
Dr. Szilli Gyula

Titkár
Dr. Stier Diána

Vezető fegyelmi biztos
Dr. Bencze Dénes

Fegyelmi megbízott
Dr. Bekkerné dr. Berek Éva
Dr. Horváth János Sándor

MÜK Küldöttgyűlés tagja
Baracskainé dr. Krajcár Mária
Dr. Kócsó József
Dr. Szilli Gyula

Elnökségi tagok
Dr. Baksai Ferenc
Dr. Boda Róbert
Dr. Esze Tamás
Dr. Farkas Géza
Dr. Kovács-Tátrai Szilvia
Dr. Marton Kálmán
Dr. Szabóné dr. Tóth Mária Anna
Dr. Szigeti Balázs
Dr. Szijártó Attila
Dr. Tavaszi József

Fegyelmi Bizottsági tagok
Árvainé dr. Szűcs Zsuzsanna
Dr. Balogh Krisztina
Dr. Berlik Zoltán
Dr. Csizmeg László
Kozmáné dr. Radák Edina
Dr. Őrszigety Katalin
Dr. Szabó Judit Anna

Etikai, Tagfelvételi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke
Dr. Gálosi Vera

Etikai, Tagfelvételi és Összeférhetetlenségi Bizottsági tagok
Dr. Csuka Zoltán
Dr. Ifkovicsné dr. Lovkovics Zsuzsanna
Kalmárné dr. Lukács Mária
Kartainé dr. Matyók Éva
Dr. Ozsváth Ferenc

Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Szabó Tibor

Felügyelő Bizottság tagok
Dr. Klauz Lilla
Dr. Miklós Csaba

Adatvédelmi tisztviselő
Dr. Szabó Tibor