Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

Képzési események 2023. évben2022-12-15 16:00:12

11/2022.(12.12.) számú Elnökségi határozat

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége egyhangú határozatával (nem és tartózkodás nélkül) elfogadja a 2023. évi Továbbképzési tervet az alábbiak szerint:

 

Tervezett időpont

Előadó

Tárgykör

Képzési esemény fajtája

Tervezett időtartam

Várható kreditpont érték

2023. tavasza

Dr. Péntek Zsolt

A polgári jog bírói gyakorlatának aktuális kérdései-II

Konferencia

2 óra

2

2023 év május 11-12

Egyeztetés alatt

Jogi beszélgetések

Konferencia

2x4 óra

2x4

2023 év őszén

Egyeztetés alatt

Ingatlan-nyilvántartási eljárás változása

Konferencia

2x4 óra

8

2023 év

Dr. Király Kornélia bíró

Cégjogi változások

Konferencia

4 óra

4

2023 év

Egyeztetés alatt

 

 

 

 

 

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a megjelölt képzési eseményeket még nem vette nyilvántartásba, azonban a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tervezi, hogy a fenti képzési eseményeket bejelenti a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére és a fenti megjelölt kreditpont értékekre tesz javaslatot a bejelentés során az OAB-nak.

A képzési események pontos időpontjáról az előadókkal való egyeztetést követően a későbbiekben ad tájékoztatást a Kamara.

A képzési események helyszínének megjelölésére az előzetes jelentkezés függvényében kerül sor.

A jelen Program készítésekor a képzési események díja még nem ismert.

 

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara az Elnökség fenti határozata alapján az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.11. pontja alapján közzéteszi a következő naptári évre (2023.) vonatkozó, a Kamara által szervezett, illetve bonyolított képzési eseményeit a honlapján (www.smugyvedek.hu).

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2022.12.022022-11-10 15:58:36

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Péntek Zsolt
bíró (a Kaposvári Járásbíróság Elnöke)

Az új Polgári törvénykönyv és az új Polgári Perrendtartás alkalmazása,
a törvénykönyvek hatályba lépése óta kialakult bírósági gyakorlat és a felmerült gyakorlati problémák
tárgyában

és

Dr. Kollár Gábor
bírósági titkár

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlat

címmel tartanak előadást
2022. december 02. napján (péntek) 09.00. - 13.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
Református Gyülekezeti Ház
(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám)

Részvételi szándékukat kérem szíveskedjenek 2022. november 24. napjának 16.00 órájáig a Kamara e-mail címére (info@smugyvedek.hu) jelezni.

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén előre láthatólag 2 - 2 kreditpontra lesznek jogosultak. 
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.   

Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYE - A SOMOGY MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA TISZTSÉGVISELŐI 20222022-11-09 12:02:25

Teljes hír elolvasása

Választási Közgyűlés Meghívó 2022

Teljes hír elolvasása

Tájékoztató a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Választási Bizottságától - Jelöltlista 20222022-10-10 15:09:02

Teljes hír elolvasása

Tájékoztató a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Választási Bizottságától 2022.09.21. napján2022-09-21 09:18:26

ügyszám: VB 8/2022.

Tisztelt Kollégák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Választási Bizottsága a Kamara honlapján történő közzététellel tájékoztatja a tagságot a Kamara Elnökség által 2022. október 27. napjára kitűzött - határozatképtelenség esetén 2022. november 07. napján - Közgyűlésen tartandó választásokhoz kapcsolódóan, hogy dr. Bekkerné dr. Berek Éva a Kamara fegyelmi biztosi tisztségre történő jelentkezését, valamint Árvainé dr. Szűcs Zsuzsanna a fegyelmi bizottsági tagi tisztségre történt jelentkezését visszavonta.
A tájékoztatást a Választási Bizottság egyidejűleg a Kamara hivatalos helyiségében található hirdetőtáblán közzé teszi és egyidejűleg a tagságot e-mailben értesíti a jelentkezések visszavonásáról."

Kaposvár, 2022.09.21.

Kollegiális üdvözlettel:
Somogy Megyei Ügyvédi Kamara
Választási Bizottsága

Teljes hír elolvasása

Elveszett, érvénytelen ügyvédi igazolvány

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége visszavonta dr. Tóth Mihály ügyvéd (cím: 8640 Fonyód, Borszék u. 8.; KASZ szám: 36059360) részére kiállított 00011001 számú arcképes ügyvédi igazolványát, mivel az igazolvány elveszett.

Teljes hír elolvasása

Felhívás a Választási Közgyűlésre megválasztandó tisztségviselőkre vonatkozó ajánlások megtételére, tájékoztatás az egyes kamarai tisztségekre történt jelentkezésekről2022-09-08 15:55:08

Teljes hír elolvasása

Tájékoztató a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Választási Bizottságától 2022.08.24. napján - Választói Névjegyzék2022-08-24 15:33:45

ügyszám: VB. 4/2022.

Tisztelt Kollégák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Választási Bizottsága ezúton tájékoztatja a kamara tagságát, hogy a Kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról” szóló 8/2018 (III.26) MÜK Szabályzat 12. pontja alapján Kamarai Tisztségviselők Választási Közgyűlésének előkészítése során összeállította a kamara Választói Névjegyzékét. A Választási Bizottság a Névjegyzéket a kamara hivatalos helyiségében hirdető táblán, illetve honlapján teszi közzé a jelen értesítés kibocsátásával egyidejűleg.

Ezúton hívjuk a kamara tagságát, hogy a közzétételt követő 20 napon belül a Választói Névjegyzékbe történt jogellenes felvétel, a névjegyzékbe történő felvétel elmaradása, vagy téves felvétel miatt az érintett tag a Választási Bizottságnál írásban felszólalást jelenthet be, amelynek tárgyában a Választási Bizottság határozatot hoz.

A Választási Bizottság, amely a jelölő bizottság jogkörében is eljár, ezúton felhívást bocsát ki a hivatkozott MÜK szabályzat 13.1. pontja alapján.

Felhívjuk a kamara azon tagjait, akik a soron következő választáson az ügyvédi kamarában egyéni tisztséget, illetve testületi tagságot kívánnak vállalni, ezt a szándékukat a jelen felhívásunk közzétételétől számított 10 napos határidőn belül jelentsék be a Választási Bizottságnál. A határidő leteltét követően beérkezett jelentkezéseket a Választási Bizottság nem tudja figyelembe venni. A Választási Bizottság a választói névjegyzék közzétételét követően a kamara tagjai részére a megválasztandó személyek ajánlásához ajánló ívet fog kibocsátani. Az itt írt jelentkezéseket a Jelölő Bizottság az ajánlásra jogosultak tájékoztatása érdekében szerzi be és teszi közzé.

Kérjük a megadott határidő betartását. A választási eljárásra vonatkozó szabályzatban előírt szoros határidők miatt a késedelmes bejelentéseket figyelembe venni nem áll módunkban.

 A Választói Névjegyzék közzététel napja 2022.08.24.

jegyzek___valasztasra-jogosult-es-valaszthato-ugyvedek-listaja_2022

Kollegiális üdvözlettel:

Somogy Megyei Ügyvédi Kamara
Választási Bizottsága

Teljes hír elolvasása

Elveszett, érvénytelen ügyvédi igazolvány

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöke visszavonta Dr. Gömöri Katalin Csilla ügyvéd (cím: 7400 Kaposvár, Fő u.12. I/9.; KASZ-szám: 36059167) részére kiállított Ü-104573 számú arcképes ügyvédi igazolványát, mivel az igazolvány elveszett.

 

Teljes hír elolvasása