Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

Képzési esemény 2020.03.19-20. Jogi Beszélgetések2020-03-02 13:01:17

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közreműködésével
szakmai továbbképzést szervez

XXVIII. Jogi Beszélgetések

címmel.
2020. március 19. napján (csütörtök) 13.00. - 17.00. óra között,
valamint
2020. március 20. napján (péntek) 09.00. - 12.30. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
  Kaposvári Városháza
díszterme
(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. szám)
 

A képzési esemény témája:

2020. március 19. napján:

  • Dr. Fábián Adrián (PTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, a Nemzeti Választási Bizottság Tagja) - Pénz és közigazgatás
  • Dr. Menyhárd Attila (Egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék tanszékvezetője) - Jogról és irodalomról
  • Dr. Ződi Zsolt (Egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalomkutató Intézet tudományos főmunkatársa) - A legújabb technológiák hatása a jogászi munkára
  • Dr. Lajtár István (legfőbb ügyészségi tanácsos, közjogi legfőbb ügyész helyettes) - Ügyészi kontroll és jogvédelem a büntetés-végrehajtás területén
  • Dr. Tilk Péter (egyetemi docens, PTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék tanszékvezetője) - A közösségi együttélés helyi szabályozásának gyöngyszemei - gondban a jogkövető polgár?
  • Dr. Udvari Sándor (egyetemi docens, a Károly Gáspár Református Egyetem Álla- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék tanszékvezetője) - A non-humán ágensek helye jogunkban

2020. március 20. napján:

  • Dr. Darák Péter (A Kúria elnöke) - Mit is mond a precedens?
  • Dr. Senyei György Barna (Országos Bírósági Hivatal Elnöke) - A minőségi ítélkezés
  • Dr. Szalay Péter (Alkotmánybíró) - Az Alkotmánybíróság hatásköreinek és kapcsolatrendszerének változásai
  • Dr. Bánáti János (Magyar Ügyvédi Kamara elnöke) - Meddig tart az ügyvédi titok?

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 4-4 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzés ingyenes.
  
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Bejelentés ügyvédi nedves bélyegző elvesztéséről2020-02-26 13:50:30

Dr. Picz Péter ügyvéd bejelentette a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara részére, hogy 2020. február 25. napján az ügyvédi nedves bélyegzőjét elvesztette Budapesten.
 
A pecséten az alábbi lenyomat szerepel:
DR. PICZ ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Picz Péter ügyvéd
7400 Kaposvár, Zárda u. 13. I/1.
Adószám: 18209383-2-14
 
Teljes hír elolvasása

Éves Beszámoló Közgyűlés Meghívó 2020. március2020-02-21 10:37:45

                                                                                                                                  kelt: Kaposvár, 2020. február 20.

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara területén bejegyzett
Valamennyi Ügyvéd, Kamarai Jogtanácsos,
Alkalmazott Ügyvéd, Jogi Előadó és Ügyvédjelölt részére
SZÉKHELYÉN

              Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Beszámoló Közgyűlését
2020. március 09. napján 8.00 órára
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést*
2020. március 20. napján (pénteken) délután 14.30 órára hívja össze.

 

Helyszín:               a Kaposvári Törvényszék II. emeleti díszterme
                    7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Meghívott vendég: Dr. Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Dr. Csurgó Ottó MÜBSE elnöke és Komlós Attila az Ügyvédek Lapja főszerkesztője

Napirend:

1.      A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének beszámolója a 2019. évről, 2020. évi költségvetés
Előterjeszti: Pongráczné dr. Csorba Éva a kamara elnöke

2.      A Vezető Fegyelmi Biztos jelentése
Előterjeszti: dr. Bencze Dénes Vezető Fegyelmi Biztos

3.      Az Ellenőrzési Bizottság jelentése
Előterjeszti: dr. Szabó Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke

4.      Az elnökség 2019. évről szóló Beszámolójának, 2020. évi költségvetés elfogadása
5.      Az ügyvédséget érintő aktuális kérdések
Előadó: dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
6.     Egyebek

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra. A közgyűlés előtt a megjelenteket büfével (pogácsa, kávé) várjuk.

A Kamara a közgyűlésnek a nem csak a tagokat érintő határozatait a honlapján nyilvánosan közzéteszi a közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül és kifüggeszti a kamara székhelyén található hirdető táblán.

Kérjük a Kollegákat, hogy a Közgyűlésen vegyenek részt. Az ügyvédjelöltek Közgyűlésen való megjelenése kötelező. A közgyűlést követően MÜBSE területi küldött választógyűlésre kerül sor melynek meghívóját a MÜBSE közvetlenül küldi tagjainak.

 

Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

melléklet: SMÜK éves beszámoló és 2020. évi költségvetés

*A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8 nappal. legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes. A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség), szükséges.

* A meghívó közzétéve a Kamara honlapján 2020.02.21.

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2020.02.28 - Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva bíró2020-02-11 12:23:19

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva
 
bíró (Pécsi Ítélőtábla)

•    Az új Polgári Perrendtartás bírósági tapasztalatai.
I. A keresetlevél visszautasítása
II. A perfelvétel gyakorlati nehézségei
III. Másodfokú eljárás

címmel tart előadást
2020. február 28. napján (péntek) 09.00. - 13.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
  Református Gyülekezeti Ház 

(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám)
 

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 4 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.
  
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR2020-01-22 09:33:19

GYÁSZHÍR

Dr. Laczkovics Anna ügyvéd (8700 Marcali, Rákóczi u. 47.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja 2020. január 19. napján elhunyt.

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke irodagondnokául Dr. Fábos Katalin ügyvédet (8700 Marcali, Hársfa u. 2/A.; Tel.:06 20/3740-567; e-mail: dr.fabos.katalin@gmail.com ) jelölte ki.

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2020.02.07. - Dr. Bogdán Katalin Adóügyi Igazgatóhelyettes2020-01-09 12:10:18

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Bogdán Katalin
Adóügyi Igazgatóhelyettes (NAV)

Az anyagi jellegű adó és társadalombiztosítási jogszabályváltozások

tárgyában tart előadást
2020. február 07. napján (péntek) 10.00. - 12.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
  Református Gyülekezeti Ház 

(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám)
 

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 2 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.        
         
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2020.01.30. - Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna kúriai bíró2020-01-08 12:09:11

 

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna
kúriai bíró

A Családjog szabályozása az új Polgári Perrendtartás tükrében, bírói tapasztalatok napjainkig

címmel tart elõadást
2020. január 30. napján (csütörtök) 13.00. - 17.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

A képzési esemény helyszíne:
Református Gyülekezeti Ház 

(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám)

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 4 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.        
         
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Elnökségi határozat tagdíjhátralék tárgyában2019-12-30 12:00:40

16/2019. (12.16.) sz. elnökségi határozat

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége döntött arról, hogy 2020. január 01. napjától kezdődően a kamarai tagdíjtartozás tárgyában a kamarai tag részére küldött első felszólító e-mail ügykezelési díja 1000.-Ft, a második e-mail, és az azt követő e-mailek, valamint postai levelek ügykezelési díja alkalmanként 5000.-Ft, melyet a tagdíjhátralékkal rendelkező tag köteles megfizetni.

Teljes hír elolvasása

Képzési események 2020. évben

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara az elnökség határozata alapján az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.11. pontja alapján közzéteszi a következő naptári évre (2020.) vonatkozó, a Kamara által szervezett, illetve bonyolított képzési eseményeit az alábbiak szerint.

 

Tervezett időpont

Előadó

Tárgykör

Képzési esemény fajtája

Tervezett időtartam

Várható kreditpont érték

2020.01.30.

Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna kúriai bíró

Családjog

Konferencia

4 óra

4

2020.02.28.

Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva ítélőtáblai bíró

Polgári perrendtartás

Konferencia

4 óra

4

2020.03.19.

Egyeztetés alatt

Jogi beszélgetések

Konferencia

4 óra

4

2020. tavasza

NAV által kijelölt személy

Az Illetékek (különösen a visszterhes vagyonszerzési illeték témaköre)

Konferencia

3 óra

3

2020. nyara

Dr. Riedel Tamás - SM Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály Osztályvezetője

Gondnokkirendelés, gyámkirendelés, családba fogadás, örökbefogadás

Konferencia

3 óra

3

2020. ősze

Közjegyző

Öröklési jog és a közjegyzői eljárások

Konferencia

3 óra

3

2020. ősze

Dr. Hirtling Ibolya bíró

 A gyermekek által, továbbá a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények során a gyermekek jogainak érvényesülése az eljárás különböző szakaszaiban. A családon belüli erőszak. A kiskorú veszélyeztetés. Különleges bánásmód a büntetőeljárás során
       

Konferencia

3 óra

3

2020. ősze

NAV által kijelölt személy

Az adózás megváltozott anyagi jogszabályai

Konferencia

2 óra

2


Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a megjelölt képzési eseményeket még nem vette nyilvántartásba, azonban a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tervezi, hogy a fenti képzési eseményeket bejelenti a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére és a fent megjelölt kreditpont értékekre tesz javaslatot a bejelentés során az OAB-nak.

A képzési események pontos időpontjáról az előadókkal való egyeztetést követően ad tájékoztatást a Kamara.

A képzési események helyszínének megjelölésére az előzetes jelentkezés függvényében kerül sor.

A jelen Program készítésekor a képzési események díja még nem ismert.

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2019.12.09. - Dr. Török László ügyvéd2019-11-21 12:17:50

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Török László
ügyvéd

A Családvédelmi Akcióterv jogszabályi megjelenéséről
(A lakáscélú támogatásokról, az új és használt lakások, valamint
a falusi CSOK-kal kapcsolatos jogszabályok gyakorlati alkalmazásáról)

tart előadást
2019. december 09. napján (hétfőn) 08.30. - 10.30. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

A képzési esemény helyszíne a jelentkezők létszámától függ, ezért kérem a tisztelt Kollegákat,
szíveskedjenek részvételi szándékukat e-mail (info@smugyvedek.hu) útján jelezni legkésőbb 2019. november 27. napjáig.

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 2 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.        
         
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása