Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

Éves Beszámoló Közgyűlés Meghívó 2021.

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara területén bejegyzett
Valamennyi Ügyvéd, Kamarai Jogtanácsos,
Alkalmazott Ügyvéd, Jogi Előadó és Ügyvédjelölt részére
SZÉKHELYÉN

              Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége

a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Beszámoló Közgyűlését
2021. június 24-én 8. 00 órára
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte.
Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést*

2021. július 05. napján (hétfő) délelőtt 10.00 órára hívja össze.

Helyszín:                 Kapos Hotel Kristályterme (7400 Kaposvár, Ady Endre u. 2.)
                                ahol a megfelelő távolságtartás a terem mérete miatt megoldott

Napirend:

1.      A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének beszámolója a 2020. évről, 2021. évi költségvetés
         Előterjeszti: Pongráczné dr. Csorba Éva a kamara elnöke
2.      A Vezető Fegyelmi Biztos jelentése
         Előterjeszti: dr. Bencze Dénes Vezető Fegyelmi Biztos
3.      Az Ellenőrzési Bizottság jelentése
         Előterjeszti: dr. Szabó Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke
4.      Az elnökség 2020. évről szóló Beszámolójának, a Kamara 2021. évi költségvetésének elfogadás
5.      Egyebek

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra. A közgyűlés előtt a megjelenteket 9.30-tól büfével (pogácsa, kávé) várjuk.

A Kamara a közgyűlésnek a nem csak a tagokat érintő határozatait a honlapján nyilvánosan közzéteszi a közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül és kifüggeszti a kamara székhelyén található hirdető táblán.

Kérjük a Kollegákat, hogy a Közgyűlésen vegyenek részt. Az ügyvédjelöltek Közgyűlésen való megjelenése kötelező.     

Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

melléklet: SMÜK 2020.évi beszámoló, kiegészítő melléklet
               2020. évi elnöki beszámoló, 2021. évi költségvetés

*A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8 nappal. legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes. A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség), szükséges.
* A meghívó közzétéve a Kamara honlapján 2021.06.08

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Dr. Radics Ottó ügyvéd (8640 Fonyód, Ady Endre u. 5.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja elhunyt.

Teljes hír elolvasása

Elveszett, érvénytelen ügyvédi igazolvány

Dr. Tóth Mihály ügyvéd (8640 Fonyód, Borszék u. 8.; KASZ-szám: 36059360)
Ü-107254 azonosítási számú ügyvédi igazolványa 2020. 11. 20. napján elveszett, az okmány érvénytelen.

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Huberné dr. Zákányi Éva ügyvéd (7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja elhunyt.

Teljes hír elolvasása

Képzési események 2021.2020-12-10 15:13:04

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara az elnökség határozata alapján az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.11. pontja alapján közzéteszi a következő naptári évre (2021.) vonatkozó, a Kamara által szervezett, illetve bonyolított képzési eseményeit az alábbiak szerint azzal, hogy a Koronavírus járványra tekintettel az előadások időpontját nem lehet pontosan megjelölni.

 

Tervezett időpont

Előadó

Tárgykör

Képzési esemény fajtája

Tervezett időtartam

Várható kreditpont érték

 -

Egyeztetés alatt

Jogi beszélgetések

Konferencia

4 óra

4

 -

SM Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Gyámügyi Ügyintézője

Gondnokkirendelés, gyámkirendelés, családba fogadás, örökbefogadás

Konferencia

3 óra

3

 -

Közjegyző

Öröklési jog és a közjegyzői eljárások

Konferencia

3 óra

3

 -

Dr. Hirtling Ibolya bíró

 A gyermekek által, továbbá a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények során a gyermekek jogainak érvényesülése az eljárás különböző szakaszaiban. A családon belüli erőszak. A kiskorú veszélyeztetés. Különleges bánásmód a büntetőeljárás során
       

Konferencia

3 óra

3

 -

NAV által kijelölt személy

Adózás/illeték szabályok

Konferencia

óra

3

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a megjelölt képzési eseményeket még nem vette nyilvántartásba, azonban a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tervezi, hogy a fenti képzési eseményeket bejelenti a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére és a fent megjelölt kreditpont értékekre tesz javaslatot a bejelentés során az OAB-nak.

A képzési események pontos időpontjáról az előadókkal való egyeztetést követően ad tájékoztatást a Kamara.

A képzési események helyszínének megjelölésére az előzetes jelentkezés függvényében kerül sor.

A jelen Program készítésekor a képzési események díja még nem ismert.

Teljes hír elolvasása

Pmt. körlevél

Tisztelt Kollegák !

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara valamennyi aktív tagja részére megküldte körlevél útján a pénzmosás tárgyában a felhívó levelet és a kitöltendő kérdőívet.
Amennyiben a Kollegák közül valaki nem kapta meg a fent hivatkozott elektronikus levelet, szíveskedjen azt a Kamara felé jelezni.

 

Teljes hír elolvasása

Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer2020-11-12 12:36:29

A Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer 2020. november 12. napján 16:00 és 16:30 között nem lesz elérhető.

Teljes hír elolvasása

SMÜK által szervezett képzési események 2019-2020. években

 

AzonosítóTárgyIdőpontKreditpont
NY/34/2020.A nyomozás2019.11.044
NY/33/2020.A Családvédelmi Akcióterv jogszabályi megjelenéséről2019.12.092
NY/48/2020.

Családjog szabályozása az új Polgári Perrendtartás

tükrében, bírói tapasztalatok napjainkig

2020.01.304
NY/49/2020.

Adójogi szabályozás – Az anyagi jellegű adó- és

társadalombiztosítási jogszabályváltozások

2020.02.072
NY/51/2020.Az új PP bírósági tapasztalatai2020.02.284
NY001192/2020A visszterhes vagyonátruházási illeték2020.09.072
Teljes hír elolvasása

2020.09.07 Éves Beszámoló Közgyűlés és Képzés helyszíne megváltozott

A 2020. szeptember 07. napján tartandó Dr. Nagy Zoltán - A visszterhes vagyonátruházási illeték című továbbképzéssel kapcsolatos valamennyi regisztrációt a Kamara megkapta és elfogadta.

A 2020. szeptember 07. napján tartandó képzés és az Éves Beszámoló Közgyűlés helyszíne a jelentkezők nagy létszámára és a koronavírus veszélyére való tekintettel a távolságtartás betartása érdekében megváltozott.

Az új helyszín: Kapos Hotel Kristályterme (7400 Kaposvár, Ady Endre u. 2.)

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2020.09.07.2020-08-13 15:47:50

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Nagy Zoltán
  osztályvezető
(NAV)

A visszterhes vagyonátruházási illeték

címmel tart előadást
2020. szeptember 07. napján (hétfő) 09.00. - 11.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
  Református Gyülekezeti Ház 

(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám)
 

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 2 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.

    Kérem a Kollegákat, szíveskedjenek a témával kapcsolatos kérdéseiket legkésőbb 2020.
augusztus 31. napjának 12.00 órájáig megküldeni a Kamara e-mail címére (info@smugyvedek.hu).

  
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása