Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

Választási Közgyűlés 2019 augusztus2019-07-18 08:51:23

MEGHÍVÓ

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara területén bejegyzett,
aktív választójoggal rendelkező ügyvédek részére
SZÉKHELYÉN

              Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége

a Regionális Fegyelmi Bizottság 1 fő tagjának megválasztására irányuló Választási Közgyűlését
2019. augusztus 16. napján 8.00 órára
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést
2019. augusztus 30-án (pénteken) 8.00 órára hívja össze.
A megismételt Közgyűlés az Üttv. 166. § (3) bekezdése alapján a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Helyszín:   Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyisége
             (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.)

Napirend:

1.   A korelnök megnyitja a Választói Közgyűlést, bejelenti a választás megkezdését, ismerteti a szavazás rendjét, majd elrendeli a szavazást.
A szavazás kezdő időpontja: 8:15 óra, záró időpontja: 9:15
A szavazás idejére szünetet rendel el.
2.   A Választási Bizottság elnöke jelentést tesz a választásról, a választási jegyzőkönyvet és a határozatot átadja a közgyűlés elnökének.
3.   A közgyűlés elnöke ismerteti a választás eredményét
4.   SMÜK alapszabály módosítása (ellenőrző bizottság 1 elnök + 2 tagból áll)

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra.

Kérjük a Kollegákat, hogy az aktív választójoggal rendelkező ügyvédek a Közgyűlésen vegyenek részt.

A szavazás időtartama nem lehet 1 óránál rövidebb és 12 óránál hosszabb. A szavazás időtartama alatt biztosítani kell a szavazás folyamatosságának lehetőségét. A szavazás korábban lezárható, ha valamennyi választásra jogosult leadta a szavazatát. A választói közgyűlésen felszólalásnak helye nincs.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8, legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes. A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség) szükséges.

Kamara a közgyűlésnek a nem csak a tagokat érintő határozatait a honlapján nyilvánosan közzéteszi a közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül és kifüggeszti a kamara székhelyén található hirdető táblán.

                                                 Üdvözlettel:   
                                                                               Pongráczné dr. Csorba Éva
                                                                                          a kamara elnöke                                   

Teljes hír elolvasása

Választási Közgyűlés eredménye (2019.05.17.)2019-05-17 14:45:24

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 2019. május 17. napján megtartott Megismételt Választási Közgyűlésén

a Választási Bizottság az alábbi két határozatot hozta:

14/1/2019. (V.17) határozat:

A Választási Bizottság megállapítja, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Közgyűlése

a Vezető Fegyelmi Biztosi tisztségre Dr. Bencze Dénes ügyvédet választotta meg.

14/2/2019. (V.17) határozat:

A Választási Bizottság megállapítja, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Közgyűlése

a Regionális Fegyelmi Bizottsági Tagsági tisztségre Dr. Őrszigety Katalin ügyvédet választotta meg.

 

Teljes hír elolvasása

SMÜK Jelölő lista a Vezető Fegyelmi Biztosi és a Regionális Fegyelmi Bizottsági tagsági tisztség megválasztásához 2019. április2019-04-29 14:38:04

A Választási Bizottság 13/2019 számú 2019 április 26 napján megtartott ülésén
számba vett ajánlások alapján
a Vezető Fegyelmi Biztosi és a Regionális Fegyelmi Bizottsági Tagsági tisztség megválasztására irányuló
Választási Közgyűlésére,
amely 2019. május 6. (hétfő) 08.00-kor,
a megismételt közgyűlés 2019. május 17. (péntek) 14.00-kor kerül megtartásra.
A Választási Jelölő listára az alábbi személyeket veszi fel:
Vezető Fegyelmi Biztosi tisztség 1 fő: dr. Bencze Dénes
Regionális Fegyelmi Bizottsági tagság 1 fő: dr. Őrszigety Katalin
A Választási Bizottság a jelölő listát a Választási Szabályzat 14.9 pontja alapján a területi kamara honlapján és a kamara hivatalos helyiségével közzéteszi.

Kaposvár, 2019.04.29.

Választási Bizottság

Teljes hír elolvasása

Választási Közgyűlés 2019. május2019-04-16 14:59:49

MEGHÍVÓ

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége

a Vezető Fegyelmi Biztos és Regionális Fegyelmi Bizottság 1 fő tagjának megválasztására irányuló Választási Közgyűlését

2019. május 06. napján (hétfőn) 08.00 órára

a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést

2019. május17. napján (pénteken) 14.00 órára hívja össze.

A megismételt Közgyűlés az Üttv. 166. §. (3) bekezdése alapján a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 A Közgyűlés helyszíne:Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyisége, (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.)

Napirend:

         1. A korelnök megnyitja a Választói Közgyűlést, bejelenti a választás megkezdését, ismerteti a szavazás
            rendjét, majd elrendeli a szavazást.

            A szavazás kezdő időpontja: 14.15 óra, záró időpontja: 15.15 óra.

            A szavazás idejére szünetet rendel el.

      2. A Választási Bizottság elnöke jelentést tesz a választásról, a választási jegyzőkönyvet és a határozatot    
átadja a Közgyűlés elnökének

         3. Közgyűlés Elnöke ismerteti a választás eredményét

         4. Zárszó                                                             

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra.

Kérjük a Kollegákat, hogy az aktív választójoggal rendelkező ügyvédek a Közgyűlésen vegyenek részt.

A szavazás időtartama nem lehet 1 óránál rövidebb, és 12 óránál hosszabb. A szavazás időtartama alatt biztosítani kell a szavazás folyamatosságának lehetőségét. A szavazás korábban lezárható, ha valamennyi választásra jogosult leadta a szavazatát. A választói közgyűlésen felszólalásnak helye nincs.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8, legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes. A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség), szükséges.

 

Pongráczné dr. Csorba Éva                    Dr. Stier Diána
            elnök                                              titkár

Teljes hír elolvasása

Választási Közgyűlés eredménye (2019.04.12.)2019-04-16 14:49:43

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 2019. április 12. napján megtartott Megismételt Választási Közgyűlésén a Választási Bizottság az alábbi 10/1/2019. (IV.12) határozatot hozta:

A Választási Bizottság megállapítja, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Közgyűlése a Regionális Fegyelmi Bizottság tagjává Dr. Szabó Judit Anna ügyvédet választotta meg.

Teljes hír elolvasása

Választrói névjegyzék a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara vezetői fegyelmi biztos és egy fő regionális fegyelmi bizottsági tag megválasztására írt közgyűléshez 2019 május2019-04-09 15:30:14

Választrói névjegyzék a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara vezetői fegyelmi biztos és egy fő regionális fegyelmi bizottsági tag megválasztására írt közgyűléshez 2019 május

Teljes hír elolvasása

Vezető fegyelmi biztos tisztség megválasztására irányuló Választási Közgyűlés 2019. május2019-03-25 13:39:26

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége a

Vezető fegyelmi biztos, valamint további egy fő Regionális Fegyelmi Bizottsági tag tisztségek megválasztására irányuló

Választási Közgyűlését

2019. május 06. (hétfő) 08.00 órára tűzte ki.

A megismételt közgyűlés időpontja

2019. május 17. (péntek) 14.00 óra

Helye: Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyisége,

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.

Teljes hír elolvasása

MEGHÍVÓ a Regionális Fegyelmi Bizottság további 1 fő tagjának megválasztására irányuló Választási Közgyűlésére 2019. április2019-03-13 15:05:53

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara területén bejegyzett,

aktív választójoggal rendelkező ügyvédek részére

SZÉKHELYÉN

 

              Tisztelt Kollegák!

 

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége

a Regionális Fegyelmi Bizottság további 1 fő tagjának megválasztására irányuló Választási Közgyűlését

2019. április 01. napján (hétfőn) 08.00 órára

a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést

2019. április 12. napján (pénteken) 14.00 órára hívja össze.

A megismételt Közgyűlés az Üttv. 166. §. (3) bekezdése alapján a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés helyszíne:Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyisége,

(7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.)

Napirend:

         1. A korelnök megnyitja a Választói Közgyűlést, bejelenti a választás megkezdését, ismerteti a szavazás
             rendjét, majd elrendeli a szavazást.

             A szavazás kezdő időpontja: 14.15 óra, záró időpontja: 15.15 óra.

             A szavazás idejére szünetet rendel el.

         2.  A Választási Bizottság elnöke jelentést tesz a választásról, a választási jegyzőkönyvet és a határozatot    
              átadja a Közgyűlés elnökének

         3.  Közgyűlés Elnöke ismerteti a választás eredményét

         4.  Zárszó                                                             

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra. A közgyűlés szünetében a megjelenteket büfével (pogácsa, kávé, stb.) várjuk.

 

Kérjük a Kollegákat, hogy az aktív választójoggal rendelkező ügyvédek a Közgyűlésen vegyenek részt.

 

A szavazás időtartama nem lehet 1 óránál rövidebb, és 12 óránál hosszabb. A szavazás időtartama alatt biztosítani kell a szavazás folyamatosságának lehetőségét. A szavazás korábban lezárható, ha valamennyi választásra jogosult leadta a szavazatát. A választói közgyűlésen felszólalásnak helye nincs.

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8, legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes. A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség), szükséges.

 


dr. Stier Diána

a kamara titkára

Üdvözlettel:

 

 

 

 

Pongráczné dr. Csorba Éva

a kamara elnöke

 

meghivo-a-regionalis-fegyelmi-bizottsag-tovabbi-1-fo-tagjanak-megvalasztasara-iranyulo-valasztasi-kozgyulesere-2019-aprilis

Teljes hír elolvasása

SMÜK Jelölő lista a Regionális Fegyelmi Bizottság plusz egy fő tagjának megválasztásához 2019. március2019-02-27 12:19:24

Teljes hír elolvasása