Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Dr. Faludy Ágnes ügyvéd (8638 Balatonlelle, Dobó K. u. 6.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja 2020. június 02. napján elhunyt.

Teljes hír elolvasása

Pro bono jogi tanácsadás a veszélyhelyzet ideje alatt2020-04-16 12:29:06

A    Somogy   Megyei   Ügyvédi  Kamara segítséget  kíván nyújtani a
COVID-19 vírus által okozott  egészségügyi  veszélyhelyzetben   a
társadalmi felelősségvállalás jegyében.

Részletek elolvasásához kérem kattintson a " Teljes hír elolvasása" gombra.

Teljes hír elolvasása

Aktuális kirendelhető ügyvédi névjegyzék (2020.03.31.)

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja Dr. Csákabonyi Balázs ügyvéd,
aki 1988-1997 között kamaránk elnöke volt
2020. március 26. napján elhunyt.

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Dr. Krasznai Mária ügyvéd (7570 Barcs, Nagyhíd u. 11.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja 2020. március 15. napján elhunyt.

Teljes hír elolvasása

Elmarad az Éves Beszámoló Közgyűlés 2020. március2020-03-12 11:13:00

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara megismételt Éves Beszámoló Közgyűlése 2020. március 20. napján 14.30. órakor elmarad.

 

Pongráczné dr. Csorba Éva
elnök

Teljes hír elolvasása

Elmarad a 2020.03.19-20. napjaira szervezett Jogi Beszélgetések2020-03-12 08:57:17

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tájékoztatja a tagjait, hogy a 2020. március 19-20. napjaira szervezett XXVIII. Jogi Beszélgetések rendezvény elmarad.

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2020.03.19-20. Jogi Beszélgetések2020-03-02 13:01:17

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közreműködésével
szakmai továbbképzést szervez

XXVIII. Jogi Beszélgetések

címmel.
2020. március 19. napján (csütörtök) 13.00. - 17.00. óra között,
valamint
2020. március 20. napján (péntek) 09.00. - 12.30. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
  Kaposvári Városháza
díszterme
(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. szám)
 

A képzési esemény témája:

2020. március 19. napján:

  • Dr. Fábián Adrián (PTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, a Nemzeti Választási Bizottság Tagja) - Pénz és közigazgatás
  • Dr. Menyhárd Attila (Egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék tanszékvezetője) - Jogról és irodalomról
  • Dr. Ződi Zsolt (Egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalomkutató Intézet tudományos főmunkatársa) - A legújabb technológiák hatása a jogászi munkára
  • Dr. Lajtár István (legfőbb ügyészségi tanácsos, közjogi legfőbb ügyész helyettes) - Ügyészi kontroll és jogvédelem a büntetés-végrehajtás területén
  • Dr. Tilk Péter (egyetemi docens, PTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék tanszékvezetője) - A közösségi együttélés helyi szabályozásának gyöngyszemei - gondban a jogkövető polgár?
  • Dr. Udvari Sándor (egyetemi docens, a Károly Gáspár Református Egyetem Álla- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék tanszékvezetője) - A non-humán ágensek helye jogunkban

2020. március 20. napján:

  • Dr. Darák Péter (A Kúria elnöke) - Mit is mond a precedens?
  • Dr. Senyei György Barna (Országos Bírósági Hivatal Elnöke) - A minőségi ítélkezés
  • Dr. Szalay Péter (Alkotmánybíró) - Az Alkotmánybíróság hatásköreinek és kapcsolatrendszerének változásai
  • Dr. Bánáti János (Magyar Ügyvédi Kamara elnöke) - Meddig tart az ügyvédi titok?

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 4-4 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzés ingyenes.
  
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Bejelentés ügyvédi nedves bélyegző elvesztéséről2020-02-26 13:50:30

Dr. Picz Péter ügyvéd bejelentette a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara részére, hogy 2020. február 25. napján az ügyvédi nedves bélyegzőjét elvesztette Budapesten.
 
A pecséten az alábbi lenyomat szerepel:
DR. PICZ ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Picz Péter ügyvéd
7400 Kaposvár, Zárda u. 13. I/1.
Adószám: 18209383-2-14
 
Teljes hír elolvasása

Éves Beszámoló Közgyűlés Meghívó 2020. március2020-02-21 10:37:45

                                                                                                                                  kelt: Kaposvár, 2020. február 20.

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara területén bejegyzett
Valamennyi Ügyvéd, Kamarai Jogtanácsos,
Alkalmazott Ügyvéd, Jogi Előadó és Ügyvédjelölt részére
SZÉKHELYÉN

              Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Beszámoló Közgyűlését
2020. március 09. napján 8.00 órára
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést*
2020. március 20. napján (pénteken) délután 14.30 órára hívja össze.

 

Helyszín:               a Kaposvári Törvényszék II. emeleti díszterme
                    7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Meghívott vendég: Dr. Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Dr. Csurgó Ottó MÜBSE elnöke és Komlós Attila az Ügyvédek Lapja főszerkesztője

Napirend:

1.      A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének beszámolója a 2019. évről, 2020. évi költségvetés
Előterjeszti: Pongráczné dr. Csorba Éva a kamara elnöke

2.      A Vezető Fegyelmi Biztos jelentése
Előterjeszti: dr. Bencze Dénes Vezető Fegyelmi Biztos

3.      Az Ellenőrzési Bizottság jelentése
Előterjeszti: dr. Szabó Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke

4.      Az elnökség 2019. évről szóló Beszámolójának, 2020. évi költségvetés elfogadása
5.      Az ügyvédséget érintő aktuális kérdések
Előadó: dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
6.     Egyebek

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra. A közgyűlés előtt a megjelenteket büfével (pogácsa, kávé) várjuk.

A Kamara a közgyűlésnek a nem csak a tagokat érintő határozatait a honlapján nyilvánosan közzéteszi a közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül és kifüggeszti a kamara székhelyén található hirdető táblán.

Kérjük a Kollegákat, hogy a Közgyűlésen vegyenek részt. Az ügyvédjelöltek Közgyűlésen való megjelenése kötelező. A közgyűlést követően MÜBSE területi küldött választógyűlésre kerül sor melynek meghívóját a MÜBSE közvetlenül küldi tagjainak.

 

Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

melléklet: SMÜK éves beszámoló és 2020. évi költségvetés

*A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8 nappal. legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes. A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség), szükséges.

* A meghívó közzétéve a Kamara honlapján 2020.02.21.

Teljes hír elolvasása