Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

Képzési esemény 2021.10.04.2021-09-17 12:30:34

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Zlatniczky Tamás
a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara titkára

Az ügyvédek fegyelmi felelőssége és a fegyelmi eljárás

címmel tart előadást
2021. október 04. napján (hétfő) 13.00 órától 15.00 óráig konferencia,
majd azt követően számonkérés (vizsga)

melyre tisztelettel meghívom.     

Tematika:
1. A fegyelmi felelősség szabályozása a 2017. évi LXXVIII. törvényben
2. A fegyelmi eljárásról szóló 20.2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alkalmazása a gyakorlatban

  A képzési esemény helyszíne:
  Kapos Hotel Kristályterme

(7400 Kaposvár, Ady Endre u. 2.)
 

Kérem a Kollegákat, szíveskedjenek részvételi szándékukat
2021. szeptember 28. napjának 12.00 órájáig a Kamara e-mail címére (info@smugyvedek.hu) jelezni.

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 3 kreditpontra lesznek jogosultak. 
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.

   Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2021.10.04.2021-09-17 11:19:27

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Vető Ádám
osztályvezető

Gyámság és gondnokság

címmel tart előadást
2021. október 04. napján (hétfő) 09.00. - 13.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
  Kapos Hotel Kristályterme

(7400 Kaposvár, Ady Endre u. 2.)
 

Kérem a Kollegákat, szíveskedjenek részvételi szándékukat
2021. szeptember 28. napjának 12.00 órájáig a Kamara e-mail címére (info@smugyvedek.hu) jelezni.

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 4 kreditpontra lesznek jogosultak. 
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.


   Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2021.10.01.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Hirtling Ibolya
  bíró

Családon belüli erőszak a büntetőjog megközelítésében

címmel tart elõadást
2021. október 01. napján (péntek) 09.30. - 12.30. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
  Kapos Hotel Kristályterme

(7400 Kaposvár, Ady Endre u. 2.)
 

Kérem a Kollegákat, szíveskedjenek részvételi szándékukat
2021. szeptember 24. napjának 12.00 órájáig a Kamara e-mail címére (info@smugyvedek.hu) jelezni.

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az elsõ Továbbképzési Idõszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 3 kreditpontra lesznek jogosultak. 
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.

    Kérem a Kollegákat, szíveskedjenek a témával kapcsolatos kérdéseiket legkésõbb 2021.
szeptember 24. napjának 12.00 órájáig megküldeni a Kamara e-mail címére (info@smugyvedek.hu).

  
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2021.09.20.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva
  bíró
(Pécsi Ítélőtábla)

A 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) a gyakorlatban

címmel tart előadást
2021. szeptember 20. napján (hétfő) 09.00. - 13.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
  Kapos Hotel Kristályterme

(7400 Kaposvár, Ady Endre u. 2.)
 

Kérem a Kollegákat, szíveskedjenek részvételi szándékukat
2021. szeptember 15. napjának 15.00 órájáig a Kamara e-mail címére (info@smugyvedek.hu) jelezni.

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 4 kreditpontra lesznek jogosultak. 
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.

    Kérem a Kollegákat, szíveskedjenek a témával kapcsolatos kérdéseiket legkésőbb 2021.
szeptember 10. napjának 16.00 órájáig megküldeni a Kamara e-mail címére (info@smugyvedek.hu).

  
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Elveszett, érvénytelen ügyvédi igazolvány2021-06-30 12:16:48

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége visszavonta Dr. Liszkai Péter ügyvéd (KASZ szám: 36059249; cím: 8700 Marcali, Szegedi u. 11., Pf. 20.) részére kiállított Ü-103636 számú arcképes ügyvédi igazolványát, mivel az igazolvány elveszett.

 

Teljes hír elolvasása

Éves Beszámoló Közgyűlés Meghívó 2021.

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara területén bejegyzett
Valamennyi Ügyvéd, Kamarai Jogtanácsos,
Alkalmazott Ügyvéd, Jogi Előadó és Ügyvédjelölt részére
SZÉKHELYÉN

              Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége

a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Beszámoló Közgyűlését
2021. június 24-én 8. 00 órára
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte.
Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést*

2021. július 05. napján (hétfő) délelőtt 10.00 órára hívja össze.

Helyszín:                 Kapos Hotel Kristályterme (7400 Kaposvár, Ady Endre u. 2.)
                                ahol a megfelelő távolságtartás a terem mérete miatt megoldott

Napirend:

1.      A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének beszámolója a 2020. évről, 2021. évi költségvetés
         Előterjeszti: Pongráczné dr. Csorba Éva a kamara elnöke
2.      A Vezető Fegyelmi Biztos jelentése
         Előterjeszti: dr. Bencze Dénes Vezető Fegyelmi Biztos
3.      Az Ellenőrzési Bizottság jelentése
         Előterjeszti: dr. Szabó Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke
4.      Az elnökség 2020. évről szóló Beszámolójának, a Kamara 2021. évi költségvetésének elfogadás
5.      Egyebek

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra. A közgyűlés előtt a megjelenteket 9.30-tól büfével (pogácsa, kávé) várjuk.

A Kamara a közgyűlésnek a nem csak a tagokat érintő határozatait a honlapján nyilvánosan közzéteszi a közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül és kifüggeszti a kamara székhelyén található hirdető táblán.

Kérjük a Kollegákat, hogy a Közgyűlésen vegyenek részt. Az ügyvédjelöltek Közgyűlésen való megjelenése kötelező.     

Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

melléklet: SMÜK 2020.évi beszámoló, kiegészítő melléklet
               2020. évi elnöki beszámoló, 2021. évi költségvetés

*A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8 nappal. legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes. A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség), szükséges.
* A meghívó közzétéve a Kamara honlapján 2021.06.08

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Dr. Radics Ottó ügyvéd (8640 Fonyód, Ady Endre u. 5.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja elhunyt.

Teljes hír elolvasása

Elveszett, érvénytelen ügyvédi igazolvány

Dr. Tóth Mihály ügyvéd (8640 Fonyód, Borszék u. 8.; KASZ-szám: 36059360)
Ü-107254 azonosítási számú ügyvédi igazolványa 2020. 11. 20. napján elveszett, az okmány érvénytelen.

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Huberné dr. Zákányi Éva ügyvéd (7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja elhunyt.

Teljes hír elolvasása

Képzési események 2021.2020-12-10 15:13:04

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara az elnökség határozata alapján az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.11. pontja alapján közzéteszi a következő naptári évre (2021.) vonatkozó, a Kamara által szervezett, illetve bonyolított képzési eseményeit az alábbiak szerint azzal, hogy a Koronavírus járványra tekintettel az előadások időpontját nem lehet pontosan megjelölni.

 

Tervezett időpont

Előadó

Tárgykör

Képzési esemény fajtája

Tervezett időtartam

Várható kreditpont érték

 -

Egyeztetés alatt

Jogi beszélgetések

Konferencia

4 óra

4

 -

SM Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Gyámügyi Ügyintézője

Gondnokkirendelés, gyámkirendelés, családba fogadás, örökbefogadás

Konferencia

3 óra

3

 -

Közjegyző

Öröklési jog és a közjegyzői eljárások

Konferencia

3 óra

3

 -

Dr. Hirtling Ibolya bíró

 A gyermekek által, továbbá a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények során a gyermekek jogainak érvényesülése az eljárás különböző szakaszaiban. A családon belüli erőszak. A kiskorú veszélyeztetés. Különleges bánásmód a büntetőeljárás során
       

Konferencia

3 óra

3

 -

NAV által kijelölt személy

Adózás/illeték szabályok

Konferencia

óra

3

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a megjelölt képzési eseményeket még nem vette nyilvántartásba, azonban a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tervezi, hogy a fenti képzési eseményeket bejelenti a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére és a fent megjelölt kreditpont értékekre tesz javaslatot a bejelentés során az OAB-nak.

A képzési események pontos időpontjáról az előadókkal való egyeztetést követően ad tájékoztatást a Kamara.

A képzési események helyszínének megjelölésére az előzetes jelentkezés függvényében kerül sor.

A jelen Program készítésekor a képzési események díja még nem ismert.

Teljes hír elolvasása