Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

Képzési esemény 2022.06.03.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Tímár Tünde
bíró

A munkajog aktuális kérdései

címmel tart előadást
2022. június 03. napján (péntek) 09.00. - 12.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.   
 A képzési esemény helyszíne:
  Kapos Hotel Kristályterme
(7400 Kaposvár, Ady Endre u. 2.) 
A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való
részvétel esetén 3 kreditpontra lesznek jogosultak.
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.   

Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

XXVIII. Jogi Beszélgetések

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ismét megrendezi a
Jogi Beszélgetések
elnevezésű tanácskozását, melyre a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara is ezúton meghívja tagjait.

A tanácskozás
2022. május 26. napján (csütörtök) 13.00. - 16.00. óra között,
valamint
2022. május 27. napján (péntek) 09.00. - 12.00. óra között,
kerül megrendezésre

A Kaposvári Városháza Dísztermében
(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)   

A rendezvény részletes programját a Tagság részére küldött körlevél tartalmazza.
A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén
naponként 3 kreditpontra lesznek jogosultak.  

Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Elveszett, érvénytelen ügyvédi igazolvány2022-05-03 15:10:17

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöke visszavonta Dr. Picz Péter ügyvéd (DR. PICZ Ügyvédi Iroda; cím: 7400 Kaposvár, Zárda u. 13. I/1.; KASZ szám: 36059291) részére kiállított Ü-114647 számú arcképes ügyvédi igazolványát, mivel az igazolvány elveszett.

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2022.05.13.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Király Kornélia
bíró

Cégjog, kényszertörlési eljárás 

címmel tart elõadást
2022. május 13. napján (péntek) 10.00. - 12.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
La Pergola Panzió*** és Étterem
( 7400 Kaposvár, Ady Endre u. 15. )

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 2 kreditpontra lesznek jogosultak. 
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.    

Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

 
Teljes hír elolvasása

Éves Beszámoló Közgyűlés Meghívó 2022.

                                                                                                                             kelt:Kaposvár, 2022. április 20.
A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara területén bejegyzett 
Valamennyi Ügyvéd, Kamarai Jogtanácsos,
Alkalmazott Ügyvéd, Jogi Előadó és Ügyvédjelölt részére

SZÉKHELYÉN

              Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Beszámoló Közgyűlését
2022. május 16. napján 8.00 órára
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte.
Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést 

2022. május 27. napján délután 14.30 órára hívja össze.

Helyszín:        Kaposvári Törvényszék Díszterme (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.)

Napirend:

1.      A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének beszámolója a 2021. évről, 2022. évi költségvetés
               Előterjeszti: Pongráczné dr. Csorba Éva a kamara elnöke
2.      A Vezető Fegyelmi Biztos jelentése
               Előterjeszti: dr. Bencze Dénes Vezető Fegyelmi Biztos
3.      A Felügyelő Bizottság jelentése
               Előterjeszti: dr. Szabó Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke
4.      Az Elnökség 2021. évről szóló Beszámolójának, a Kamara 2022. évi költségvetésének elfogadása
5.      Somogy Megyei Ügyvédi Kamara alapszabályának módosítása (1 fő fegyelmi biztos státusz törlése)
6.      Somogy Megyei Ügyvédi Kamara örökös tiszteletbeli elnöke cím adományozása dr. Fekete László ügyvéd úrnak
7.      Egyebek

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra. A közgyűlés után büfé és pezsgős köszöntések.

A Kamara a közgyűlésnek a nem csak a tagokat érintő határozatait a honlapján nyilvánosan közzéteszi a közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül és kifüggeszti a kamara székhelyén található hirdető táblán.

Kérjük a Kollegákat, hogy a Közgyűlésen vegyenek részt.
Az ügyvédjelöltek Közgyűlésen való megjelenése kötelező.
       

    Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

*A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint fele jelen van.  A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8 nappal, legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes.  A közgyűlés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség), szükséges.
* A meghívó közzétéve a Kamara honlapján: 2022. április 20.

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR2022-03-18 10:41:30

GYÁSZHÍR

Dr. Bérczi Zsuzsanna ügyvéd (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 119.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja elhunyt.

Teljes hír elolvasása

Továbbképzési terv 2022. évre2021-12-15 14:29:41

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara az elnökség határozata alapján az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.11. pontja alapján közzéteszi a következő naptári évre (2022.) vonatkozó, a Kamara által szervezett, illetve bonyolított képzési eseményeit az alábbiak szerint.

 

Tervezett időpont

Előadó

Tárgykör

Képzési esemény fajtája

Tervezett időtartam

Várható kreditpont érték

2022 év

Egyeztetés alatt

Ingatlan-nyilvántartási eljárás változása

Konferencia

4 óra

4

2022 év

Dr. Király Kornélia

bíró

Cégjogi változások

Konferencia

4 óra

4

2022 év

Dr. Kollár Gábor
bírósági titkár

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlat

Konferencia

4 óra

4

2022 év

Dr. Vadócz Attila

bíró

A büntetőjog aktuális kérdései

Konferencia

4 óra

4

2022 év május

26-27.

Egyeztetés alatt

Jogi beszélgetések

Konferencia

2x4 óra

2x4

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a megjelölt képzési eseményeket még nem vette nyilvántartásba, azonban a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tervezi, hogy a fenti képzési eseményeket bejelenti a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére és a fent megjelölt kreditpont értékekre tesz javaslatot a bejelentés során az OAB-nak.

A képzési események pontos időpontjáról a koronavírus helyzetre való tekintettel és az előadókkal való egyeztetést követően a későbbiekben ad tájékoztatást a Kamara.

A képzési események helyszínének megjelölésére az előzetes jelentkezés függvényében kerül sor.

A jelen Program készítésekor a képzési események díja még nem ismert.

Teljes hír elolvasása

Online képzési esemény_2021. november 05.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara a Magyar Ügyvédi Kamara közreműködésével
szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Pulinka Mihály
Irodavezető-helyettes, Magyar Országos Közjegyzői Kamara Jogi Iroda
Közjegyzőhelyettes

dr. Tóth Gábor
Közjegyzőhelyettes

Egyes közjegyzői eljárások aktuális kérdései
címmel tartanak előadást
2021. november 05. napján (péntek) 09.30. - 13.30. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.

A képzési esemény online kerül megtartásra.
Az online előadást az első 90 fő jelentkező tudja megtekinteni.

Kérem a Kollegákat, szíveskedjenek részvételi szándékukat
2021. november 2. napjának 12.00 órájáig
a
körlevél útján megküldött linkre kattintva
jelezni.

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén a továbbképzésre kötelezett ügyvédek, alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok
a konferencián való részvétel esetén 4 kreditpontra lesznek jogosultak.

A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.

Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR

Dr. Táncos Beatrix Katalin ügyvéd (8636 Balatonszemes, Szabadság u. 26.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja elhunyt.

Teljes hír elolvasása

Ingyenes, Pro bono jogi tanácsadás 2021-ben is!2021-10-20 11:29:59

A    Somogy   Megyei   Ügyvédi  Kamara az Európai Ügyvédnap időpontjához illeszkedve 2021. október 25. napján Pro Bono napot tart, a  Kamara  tagjai  magánszemélyek részére telefonon, illetve személyesen  ingyenesen egyszeri jogi tanácsadást biztosítanak.

Részletek elolvasásához kérem kattintson a " Teljes hír elolvasása" gombra.

Teljes hír elolvasása