Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

GYÁSZHÍR2023-06-20 09:58:17

GYÁSZHÍR

Dr. Simon Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja elhunyt.

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2023.06.01

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna
Kúriai  bíró

A családjog aktuális kérdései

címmel tart elõadást
2023. június 01. napján (csütörtök) 09 - 12.00 óra között,
melyre tisztelettel meghívom.  
  

A képzési esemény helyszíne:
Református Gyülekezeti Ház
(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám)

Ezúton tájékoztatom a kollegákat, hogy 
jelentkezni a későbbiek során kiküldendő e-mailben lehet majd.
A Kamara egy új rendszert kíván alkalmazni, a jelentkezés után a kollega kap egy QR kódot és annak felmutatásával tudja majd a helyszínen a jelenlétet igazolni.
A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így az elsõ Továbbképzési Idõszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 3 kreditpontra lesznek jogosultak.   

Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

 

 

 

Teljes hír elolvasása

XXIX. Jogi Beszélgetések

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ismét megrendezi a
Jogi Beszélgetések
elnevezésű tanácskozását, melyre a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara is ezúton meghívja tagjait.

A tanácskozás
2023. május 11. napján (csütörtök) 13.00. - 16.00. óra között,
valamint
2023. május 12. napján (péntek) 09.00. - 12.00. óra között,
kerül megrendezésre

A Kaposvári Városháza Dísztermében
(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)   

A rendezvény részletes programját a körlevélben csatolt meghívó tartalmazza.

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén
naponként 3 kreditpontra lesznek jogosultak. 
A rendezvény nyilvános és ingyenes.
A Kamara tagjai a helyszínen tudnak regisztrálni a képzési eseményre.

Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

 

 

Teljes hír elolvasása

Éves Beszámoló Közgyűlés Meghívó 2023.2023-04-14 13:23:47

Somogy Megyei Ügyvédi Kamara területén bejegyzett
Valamennyi Ügyvéd, Kamarai Jogtanácsos,
Alkalmazott Ügyvéd, Jogi Előadó és Ügyvédjelölt részére
SZÉKHELYÉN

               Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Beszámoló Közgyűlését
2023. május 02. napján 8.00 órára
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségébe kitűzte.
Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést*

 

2023. május 12. napján délután 14.30 órára hívja össze.

 

Helyszín:        Kaposvári Törvényszék Díszterme (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.)               

Napirend:

1.      A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének beszámolója a 2022. évről, 2023. évi költségvetés
         Előterjeszti: Pongráczné dr. Csorba Éva a kamara elnöke
2.      A Vezető Fegyelmi Biztos jelentése
         Előterjeszti: dr. Bencze Dénes Vezető Fegyelmi Biztos
3.      A Felügyelő Bizottság jelentése
         Előterjeszti: dr. Szabó Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke
4.      Az Elnökség 2022. évről szóló Beszámolójának, a Kamara 2023. évi költségvetésének elfogadása
5.     Somogy Megyei Ügyvédi Kamara alapszabályának módosítása
         Előterjeszti: dr. Stier Diána titkár
         -névmódosítás: új név: Somogy Vármegyei Ügyvédi Kamara – jogszabály változás okán
         -III.2.pont új szövege: Az elnökség a Kamara elnökéből, elnökhelyetteséből, titkárából, 8 ügyvéd    tagból és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 167. § (2)    bekezdésében meghatározott számú kamarai jogtanácsos, ill. alkalmazott ügyvéd tagból áll.
6.      Egyebek

A közgyűlés várható időtartama 1,5 óra. A közgyűlés előtt és után a tagokat büfé várja.

A Kamara a közgyűlésnek a nem csak a tagokat érintő határozatait a honlapján nyilvánosan közzéteszi a közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül és kifüggeszti a kamara székhelyén található hirdető táblán.

Kérjük a Kollegákat, hogy a Közgyűlésen vegyenek részt. Az ügyvédjelöltek Közgyűlésen való megjelenése kötelező. 

      

Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR2023-03-31 11:06:49

GYÁSZHÍR

Dr. Baksai Ferenc ügyvéd (8660 Tab, Kossuth L. u. 82. fsz. 4.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének tagja elhunyt.

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR2023-03-29 15:55:33

GYÁSZHÍR

Dr. Páris András ügyvéd (8600 Siófok, Fő u. 47-53. I/1.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja elhunyt.

 

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2023.04.17.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Török László
ügyvéd
A családi otthonteremtési támogatás jogszabályi megjelenítése
(Az új és használt lakóingatlan vásárlására nyújtható állami támogatások alapvető szabályainak ismertetése,
támogatás célja, személyi feltételek, kizáró körülménye, a falusi CSOK stb.)
 
címmel tart előadást
2023. április 17. napján (hétfőn) 10.00 - 11.00. óra között
melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Református Gyülekezeti Ház
(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám)

 

Kérem a Kollegákat, szíveskedjenek részvételi szándékukat
2023. április  13. napjának 16.00 órájáig a Kamara e-mail címére (info@smugyvedek.hu) jelezni. 

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek, alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok
a konferencián való részvétel esetén 1 kreditpontra lesznek jogosultak. 

A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.    

  

Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke
Teljes hír elolvasása

Képzési események 2023. évben2022-12-15 16:00:12

11/2022.(12.12.) számú Elnökségi határozat

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége egyhangú határozatával (nem és tartózkodás nélkül) elfogadja a 2023. évi Továbbképzési tervet az alábbiak szerint:

 

Tervezett időpont

Előadó

Tárgykör

Képzési esemény fajtája

Tervezett időtartam

Várható kreditpont érték

2023. tavasza

Dr. Péntek Zsolt

A polgári jog bírói gyakorlatának aktuális kérdései-II

Konferencia

2 óra

2

2023 év május 11-12

Egyeztetés alatt

Jogi beszélgetések

Konferencia

2x4 óra

2x4

2023 év őszén

Egyeztetés alatt

Ingatlan-nyilvántartási eljárás változása

Konferencia

2x4 óra

8

2023 év

Dr. Király Kornélia bíró

Cégjogi változások

Konferencia

4 óra

4

2023 év

Egyeztetés alatt

 

 

 

 

 

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a megjelölt képzési eseményeket még nem vette nyilvántartásba, azonban a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tervezi, hogy a fenti képzési eseményeket bejelenti a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére és a fenti megjelölt kreditpont értékekre tesz javaslatot a bejelentés során az OAB-nak.

A képzési események pontos időpontjáról az előadókkal való egyeztetést követően a későbbiekben ad tájékoztatást a Kamara.

A képzési események helyszínének megjelölésére az előzetes jelentkezés függvényében kerül sor.

A jelen Program készítésekor a képzési események díja még nem ismert.

 

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara az Elnökség fenti határozata alapján az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.11. pontja alapján közzéteszi a következő naptári évre (2023.) vonatkozó, a Kamara által szervezett, illetve bonyolított képzési eseményeit a honlapján (www.smugyvedek.hu).

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2022.12.022022-11-10 15:58:36

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Péntek Zsolt
bíró (a Kaposvári Járásbíróság Elnöke)

Az új Polgári törvénykönyv és az új Polgári Perrendtartás alkalmazása,
a törvénykönyvek hatályba lépése óta kialakult bírósági gyakorlat és a felmerült gyakorlati problémák
tárgyában

és

Dr. Kollár Gábor
bírósági titkár

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlat

címmel tartanak előadást
2022. december 02. napján (péntek) 09.00. - 13.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
Református Gyülekezeti Ház
(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám)

Részvételi szándékukat kérem szíveskedjenek 2022. november 24. napjának 16.00 órájáig a Kamara e-mail címére (info@smugyvedek.hu) jelezni.

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén előre láthatólag 2 - 2 kreditpontra lesznek jogosultak. 
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.   

Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYE - A SOMOGY MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA TISZTSÉGVISELŐI 20222022-11-09 12:02:25

Teljes hír elolvasása