Aktuális hírek, információk, tájékoztatók

Képzési esemény 2020.02.28 - Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva bíró2020-02-11 12:23:19

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva
 
bíró (Pécsi Ítélőtábla)

•    Az új Polgári Perrendtartás bírósági tapasztalatai.
I. A keresetlevél visszautasítása
II. A perfelvétel gyakorlati nehézségei
III. Másodfokú eljárás

címmel tart előadást
2020. február 28. napján (péntek) 09.00. - 13.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
  Református Gyülekezeti Ház 

(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám)
 

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 4 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.
  
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

GYÁSZHÍR2020-01-22 09:33:19

GYÁSZHÍR

Dr. Laczkovics Anna ügyvéd (8700 Marcali, Rákóczi u. 47.),
a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tagja 2020. január 19. napján elhunyt.

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke irodagondnokául Dr. Fábos Katalin ügyvédet (8700 Marcali, Hársfa u. 2/A.; Tel.:06 20/3740-567; e-mail: dr.fabos.katalin@gmail.com ) jelölte ki.

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2020.02.07. - Dr. Bogdán Katalin Adóügyi Igazgatóhelyettes2020-01-09 12:10:18

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Bogdán Katalin
Adóügyi Igazgatóhelyettes (NAV)

Az anyagi jellegű adó és társadalombiztosítási jogszabályváltozások

tárgyában tart előadást
2020. február 07. napján (péntek) 10.00. - 12.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

  A képzési esemény helyszíne:
  Református Gyülekezeti Ház 

(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám)
 

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 2 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.        
         
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2020.01.30. - Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna kúriai bíró2020-01-08 12:09:11

 

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna
kúriai bíró

A Családjog szabályozása az új Polgári Perrendtartás tükrében, bírói tapasztalatok napjainkig

címmel tart elõadást
2020. január 30. napján (csütörtök) 13.00. - 17.00. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

A képzési esemény helyszíne:
Református Gyülekezeti Ház 

(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám)

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelenti a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 4 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.        
         
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Elnökségi határozat tagdíjhátralék tárgyában2019-12-30 12:00:40

16/2019. (12.16.) sz. elnökségi határozat

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége döntött arról, hogy 2020. január 01. napjától kezdődően a kamarai tagdíjtartozás tárgyában a kamarai tag részére küldött első felszólító e-mail ügykezelési díja 1000.-Ft, a második e-mail, és az azt követő e-mailek, valamint postai levelek ügykezelési díja alkalmanként 5000.-Ft, melyet a tagdíjhátralékkal rendelkező tag köteles megfizetni.

Teljes hír elolvasása

Képzési események 2020. évben

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara az elnökség határozata alapján az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.11. pontja alapján közzéteszi a következő naptári évre (2020.) vonatkozó, a Kamara által szervezett, illetve bonyolított képzési eseményeit az alábbiak szerint.

 

Tervezett időpont

Előadó

Tárgykör

Képzési esemény fajtája

Tervezett időtartam

Várható kreditpont érték

2020.01.30.

Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna kúriai bíró

Családjog

Konferencia

4 óra

4

2020.02.28.

Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva ítélőtáblai bíró

Polgári perrendtartás

Konferencia

4 óra

4

2020.03.19.

Egyeztetés alatt

Jogi beszélgetések

Konferencia

4 óra

4

2020. tavasza

NAV által kijelölt személy

Az Illetékek (különösen a visszterhes vagyonszerzési illeték témaköre)

Konferencia

3 óra

3

2020. nyara

Dr. Riedel Tamás - SM Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály Osztályvezetője

Gondnokkirendelés, gyámkirendelés, családba fogadás, örökbefogadás

Konferencia

3 óra

3

2020. ősze

Közjegyző

Öröklési jog és a közjegyzői eljárások

Konferencia

3 óra

3

2020. ősze

Dr. Hirtling Ibolya bíró

 A gyermekek által, továbbá a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények során a gyermekek jogainak érvényesülése az eljárás különböző szakaszaiban. A családon belüli erőszak. A kiskorú veszélyeztetés. Különleges bánásmód a büntetőeljárás során
       

Konferencia

3 óra

3

2020. ősze

NAV által kijelölt személy

Az adózás megváltozott anyagi jogszabályai

Konferencia

2 óra

2


Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a megjelölt képzési eseményeket még nem vette nyilvántartásba, azonban a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara tervezi, hogy a fenti képzési eseményeket bejelenti a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére és a fent megjelölt kreditpont értékekre tesz javaslatot a bejelentés során az OAB-nak.

A képzési események pontos időpontjáról az előadókkal való egyeztetést követően ad tájékoztatást a Kamara.

A képzési események helyszínének megjelölésére az előzetes jelentkezés függvényében kerül sor.

A jelen Program készítésekor a képzési események díja még nem ismert.

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2019.12.09. - Dr. Török László ügyvéd2019-11-21 12:17:50

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Dr. Török László
ügyvéd

A Családvédelmi Akcióterv jogszabályi megjelenéséről
(A lakáscélú támogatásokról, az új és használt lakások, valamint
a falusi CSOK-kal kapcsolatos jogszabályok gyakorlati alkalmazásáról)

tart előadást
2019. december 09. napján (hétfőn) 08.30. - 10.30. óra között,
melyre tisztelettel meghívom.     

A képzési esemény helyszíne a jelentkezők létszámától függ, ezért kérem a tisztelt Kollegákat,
szíveskedjenek részvételi szándékukat e-mail (info@smugyvedek.hu) útján jelezni legkésőbb 2019. november 27. napjáig.

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 2 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.        
         
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Képzési esemény 2019.11.04. - Prof. Dr. habil Fenyvesi Csaba előadása

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kollegák!

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzést szervez.

Prof. Dr. habil Fenyvesi Csaba
egyetemi tanár
a PTE ÁJK  Büntető és Polgári Eljárásjog Tanszék
Oktatója

a Büntetőeljárás nyomozati szakának témájában
tart előadást
2019. november 04. napján (hétfőn) 9.00. - 13.00. óra között
a Református Gyülekezeti Házban  
(7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 37. szám),
melyre tisztelettel meghívom.     

A SMÜK a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat alapján ezen képzési eseményt bejelentette a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága részére,
így annak nyilvántartásba vétele esetén az első Továbbképzési Időszakra vonatkozóan a továbbképzésre kötelezett ügyvédek,
alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok a konferencián való részvétel esetén 4 kreditpontra lesznek jogosultak.  
A szakmai továbbképzésen kizárólag a SMÜK tagjai jogosultak részt venni, a képzés részükre ingyenes.        
         
Üdvözlettel:
Pongráczné dr. Csorba Éva
a kamara elnöke

Teljes hír elolvasása

Választási Közgyűlés eredménye (2019.08.30.)2019-09-04 14:23:09

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 2019. augusztus 30. napján megtartott Megismételt Választási Közgyűlésén a Választási Bizottság az alábbi határozatot hozta:

17/1/2019. (VIII.30.) határozat:

A Választási Bizottság megállapítja, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Közgyűlése a Regionális Fegyelmi Bizottsági Tagsági tisztségre Dr. Balogh Krisztina ügyvédet választotta meg.

Teljes hír elolvasása

SMÜK Jelölő lista a Regionális Fegyelmi Bizottsági tagsági tisztség megválasztásához 2019. augusztus2019-08-05 16:45:29

A Választási Bizottság 17/2019 számú 2019. augusztus 05. napján megtartott ülésén
számba vett ajánlások alapján
a Regionális Fegyelmi Bizottsági Tagsági tisztség megválasztására irányuló
Választási Közgyűlésére,
amely 2019. augusztus 16. napján 08.00-kor,
a megismételt közgyűlés 2019. augusztus 30-án (péntek) 08.00-kor kerül megtartásra.
A Választási Jelölő listára az alábbi személyt veszi fel:
Regionális Fegyelmi Bizottsági tagság 1 fő: Dr. Balogh Krisztina
A Választási Bizottság a jelölő listát a Választási Szabályzat 14.9 pontja alapján a területi kamara honlapján
és a kamara hivatalos helyiségével közzéteszi.

Kaposvár, 2019.08.05.

Választási Bizottság

Teljes hír elolvasása